”Kundskyddsklausuler förenliga med god revisorssed”

Publicerad 4 February, 2022

Karin Apelman: "I de fall de har prövats i domstol så har klausulerna inte bedömts strida mot lagen”.

”Kortsiktigt vinstintresse triggar klausuler”

Publicerad 2 February, 2022

Sven Cristea och Dan Brännström kritiserar storbyråer i debattartikel.

Varningar och automatiska kontroller ersätter inte behovet av ekonomisk kompetens

Publicerad 7 October, 2021

Wolters Kluwers Camilla Einarsson ger sig in i diskussionen om ekonomiprogrammen.

”Viktigt att markera att klausulen spelar roll”

Publicerad 14 January, 2021

Även mindre byråer behöver kundskyddsklausuler i anställningsavtalen, enligt rådgivaren Helena Adrian.

Angrepp på storbyråernas kundskyddsklausuler

Publicerad 26 November, 2020

”Att låsa in medarbetare och kunder genom klausuler är oförenligt med god revisorssed”.

”Bra att yrkesarbetande revisorer gör kontrollen”

Publicerad 28 September, 2020

Revisorn Carola Lundgren gillar FAR:s kvalitetskontroll, men majoriteten av läsarna sågar dagens system.

Srf konsulterna i öppet brev till Tillväxtverket: Samverka med oss!

Publicerad 8 June, 2020

Branschorganisationen starkt kritisk till hanteringen av stödet för korttidsarbete.

”Kunskap, kvalitet och kontroll viktiga ingredienser”

Publicerad 25 May, 2020

Auktorisationen av redovisningskonsulter en bra kvalitetsstämpel enligt FAR och Srf konsulterna.

Grattis till sommarjobbet!

Publicerad 18 May, 2020

Nya stödet kommer att ge uppdrag till redovisningskonsulter och revisorer.

Kvalitetssäkring i SME uppnås redan – utan revision

Publicerad 6 April, 2020

"Rapport om årsredovisningen en bättre kvalitetsindikator än revisionsberättelsen".

”Med regeringens politik går det inte att göra en plan”

Publicerad 24 March, 2020

Byråledare kritiserar regeringens krisåtgärder i ”öppet brev” till statsministern.

“Ökad konkurrens är bra för alla”

Publicerad 17 January, 2020

Olika syn på hur snabbt byråerna förändrar affärsmodellen.

“Vi måste vara mer intresserade av kundens affär”

Publicerad 19 November, 2019

Så blir redovisningskonsulten eller revisorn en vassare rådgivare.

“Ni har donerat ert livsverk till en potentiell konkurrent”

Publicerad 30 October, 2019

Byråledare uppmanar byråer att granska avtalen med mjukvaruleverantörerna.

Revisorer fåordiga om börsens nya krav på byggbolag

Publicerad 14 December, 2018

Stockholmsbörsen i "individuella samtal" med revisorer och deras klienter.

Revisorsinspektionen vill se självreglering mot intressekonflikter

Publicerad 26 November, 2018

”Den moraliska kompassen har inte fungerat”.

”Sänkta kompetenskrav gynnar inte branschen”

Publicerad 16 May, 2018

Forskare kritisk till RI-förslag om att bredda revisorernas bakgrund.

”Slopad revision kan underlätta för oseriösa aktörer”

Publicerad 24 January, 2018

Riksrevisionen försvarar kritiserad rapport.

Srf konsulterna och FAR vässar pennorna

Publicerad 15 January, 2018

Debatt om revisionsplikt blossar upp igen.

”Sämre ekonomikunskaper ger sämre revisionskvalitet”

Publicerad 27 September, 2017

Professor varnar för RI-förslag om att andra än ekonomer ska kunna bli revisor.

”Revisorn blir gisslan”

Publicerad 12 December, 2016

FAR sågar förslaget om vinsttak i välfärdföretag.