”Med regeringens politik går det inte att göra en plan”

Byråledare kritiserar regeringens krisåtgärder i ”öppet brev” till statsministern.

Mikael Wiklund

”Jag heter Mikael Wiklund och är en ganska vanlig egenföretagare som driver redovisningsbyrå med 30 anställda där vi hjälper ca 1000 företag med deras skatter och bokföring.”

Så inleder Mikael Wiklund sitt ”öppna brev” till Stefan Löfvén på Facebook, som delats av över 2000 personer och fått hundratals kommentarer. Wiklund driver JWK Redovisning & Skatterådgivning med fyra kontor i Södertälje, Stockholm och Norrköping.

I texten beskriver han tillbringat de senaste veckorna med ”försöka lugna, hjälpa och ge råd” till kunder som ser sina livsverk smulas sönder av coronakrisen.

”De tvingas säga upp sina anställda och se hur allt bara ramlar. De har utöver anställdas löner, lån, leasingar, hyror, m.m som ska betalas och ni vill ge dem mer skulder i form av anstånd, nödlån, ALMI-lån och gud vet vad. Men det är lån … som ska betalas tillbaka. Hur ska man betala tillbaka något när intäkterna har sjunkit med 80-90 procent och man inte har en aning om när det ska vända?”, frågar Wiklund retoriskt.

”Jag kan inte sitta och ge råd (om) att de ska låna mera utan en plan. Och tack vare er politik så går det inte att göra en plan. Mitt råd måste i de flesta fall bli att de säger upp personalen och lägger ner eller om möjligt bara betalar de fasta kostnader en period för att se vad som händer.”

Wiklund efterlyser stödåtgärder som inte bygger på lån.

”Ni måste väl ändå förstå att detta kommer att kosta staten hundratals miljarder när recessionen väl slår till på allvar … varje krona som skulle ges i stöd sparar in framtida kostnader tiofalt. Vilket i stort sett alla EU-länder verkar ha förstått utom Sverige”, tror Mikael Wiklund.

I ett separat mejl till Revisionsvärlden utvecklar byråledaren sitt resonemang.

“Ett demokratisk välfärdssamhälle är beroende av sina medborgares vilja och förmåga att betala av staten ålagda skatter. I Sverige har vi traditionsenligt haft en, internationellt sett, hög vilja att betala skatt. Som faktiskt har ökat de senaste åren. Genom er passivitet och er uppenbara ovilja att värna för Sveriges företagare (och deras anställda) har ni redan skapat ett ordentligt glapp i många medborgares förmåga att betala skatt och ett ännu större  i dessa företagares vilja att betala skatt. Samhället står inför en kris där de förväntas, för allas bästa, acceptera att deras rörelser långsamt stryps till döds för att skydda befolkningen i krisen och i förlängningen rädda människoliv. De har inte bett om det här, de kunde inte planera för det här och slits varje dag mellan oron för sin egen hälsa och behovet av att behålla sitt uppehälle och försörja sina familjer. Men de gör det som förväntas av dem, man ställer om, drar ner, kapar kostnader, tar inte ut någon egen lön – utan att få en tiondel av de tack som de riktiga hjältarna inom sjukvården får. Vilket jag tror de flesta hade varit helt OK med bara staten hade gett någonting tillbaka.

Men istället så försöker ni sätta dem i en ännu sämre sits genom att pracka på dem en massa lån till hög ränta som riskerar att sätta dem i skuld för livet och i slutändan kan innebära att de förlorar sitt hem.”

Mikael Wiklund anser även att Sverige valt fel taktik kring hur Coronaviruset ska hanteras och förordar att sjukvården ska ”identifiera och isolera riskgrupperna – inte alla andra”.

Martin Hammarström

[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *