Anna Giotas Sandquist

Anna Giotas Sandquist, tidigare verksamhetsrevisor KPMG, blir ny direktör för social hållbarhet i Eskilstuna kommun enligt ett pressmeddelande från Kommunen. Den tidigare KPMG medarbetaren har varit senior konsult och verksamhetsrevisor på revisionsbyrån. Med fokus på hållbarhetsfrågor, implementering av Agenda 2030, styrning, ledning, kvalitets- och verksamhetsutveckling samt jämställdhetsintegrering. Hon har även arbetat på kommunledningsförvaltningen i Botkyrka och som samordnare av jämställdhetsintegreringsarbetet i Regeringskansliet.

”Trygghet, sammanhållning och delaktighet för alla invånare oavsett kön, bakgrund och olika livsvillkor är grunden. Jag ser fram emot att bygga vidare på tidigare erfarenheter med fokus på konkreta resultat i Eskilstunabornas vardag,säger Anna Giotas Sandquist i pressmeddelandet. Den 15 februari 2021 tillträder hon sin tjänst.

David Wahlund

Toleranzia AB har utsett David Wahlund som ny CFO, enligt ett pressmeddelande. Wahlund kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp, tillträder tjänsten den 23 november 2020. Den nuvarande CFO:n Johanna Hultgren, lämnar sitt uppdrag samma datum för att övergå i annan tjänst. David Wahlund har tidigare varit CFO på Lagerhaus, Controller på Specsavers Sweden samt revisor på EY, där han slutade 2012. Wahlund, har en magisterexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg. Toleranzia anlitar Wahlund på deltid via GU Ventures AB (GUV), där han är anställd sedan oktober 2020 och arbetar med flera av GUV:s portföljbolag. GUV är en av Toleranzias större aktieägare och grundare.

Toleranzia är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft.

Anders Lindahl

Från och med den 1 september ska en Customer Success Manager utveckla Wolters Kluwer skandinaviska verksamhet. Anders Lindahl från Göteborg axlar den nya rollen, som ska utveckla både befintliga och framtida kundrelationer.

”Mitt uppdrag handlar om att långsiktigt förbättra kundnöjdheten i Skandinavien och få till ett tajtare samarbete inom Wolters Kluwers nordiska organisation. Kort sagt ska vi se till att våra kunder alltid får ut det mesta möjliga av våra tjänster”, säger Anders Lindahl i en kommentar.

Rollen är ny och innebär att Lindahl är chef för service och support gentemot svenska kunder och ansvarig för customer success i hela den skandinaviska verksamheten.
Anders Lindahl har tidigare arbetat 15 år på danska konglomeratet Maersk där han senast hade skandinaviskt ledningsansvar inom områden som kundsupport, eftermarknad och transformation. Han anser att kundresan blir en allt viktigare aspekt att fokusera på när branschen förändras som en effekt av digitaliseringen.

”De flesta av oss lever en stor del av våra liv med hjälp av digitaliserade verktyg, och det ökar kravet på att vi på Wolters Kluwer ska kunna erbjuda en liknande upplevelse. Samtidigt måste vi värna om den mänskliga touchen”, säger Anders Lindahl.

Johanna Stensson

Johanna Stensson är enligt Barometern den första kvinnan som blir vd i det kommunala elbolaget Ålem energi. Hon har en bakgrund som revisor på PWC där hon arbetade 2001 till 2006 samt som ekonomichef, nu senaste från Öhmangruppen enligt Linkedin. Sedan hon tillträdde har Ålem energi jobbat med att bygga upp en egen ekonomiavdelning och att etablera ett samarbete med Skelleftekraft för elförsörjning. Företaget ingår också i ett samverkansprojekt med närliggande nätägare så som Kalmar Energi, Borgholm Energi och Oskarshamn Energi för en gemensam upphandling av system och installation av mätarbyten.

”Samverkansprojektet är av stor betydelse för oss och våra kunder och eftersom Ålem Energi är ett litet nätbolag hade det varit resurskrävande att genomföra projektet i egen regi. Genom samverkan kan vi dra nytta av varandras kompetens och erfarenheter och vi minskar även kostnader och sparar tid som vi hoppas ska resultera i högre kundnöjdhet”, säger Johanna Stensson.
Ålem energi har i dagsläget cirka 10 anställda, 3 300 elnätskunder och 600 elhandelskunder uppger Barometern.

Anna Åkerblad

Anna Åkerblad blir ny CFO på det Göteborgsbaserade industriföretaget Bulten. Hon har en bakgrund som revisor och konsult på Deloitte där hon enligt Linkedin arbetade från 1998 till 2004. Efter det har hon bland annat arbetat som CFO på Axel Christiernsson International AB samt haft ledande finansbefattningar inom BIM Kemi uppger ett pressmeddelande från Bulten. Anna Åkerblad är utbildad civilekonom på Handelshögskolan i Göteborg. Börsbolaget Bulten är registrerat på Nasdaq Stockholm sedan 2011.

Claudia Gardberg Morner

Sveriges första riksrevisionsdirektör Claudia Gardberg Morner är på plats, skriver tidningen Balans och hänvisar till Riksrevisionen. Riksrevisionsdirektör är en helt ny roll, som tillsätts av riksdagen. Riksrevisionsdirektören är ställföreträdande riksrevisor och kan exempelvis delta i beslut om att inleda granskningar, skriver myndigheten.

Fredrik Hedqvist

Fredrik Hedqvist, auktoriserad revisor i Jönköping, är sedan i somras verksam på Lidhed Boström Redovisning & Revision. Det framgår av Linkedin och av uppgifter hos Revisorsinspektionen. Han har tidigare arbetat på Gry Revision och Redovisning/Celinder.

Maja Johansson

Maja Johansson är ny CFO på programvaruföretaget SoftOne Group, enligt ett pressmeddelande. Hon har erfarenhet från ledande befattningar inom finansområdet och kommer närmast från rollen som CFO på den börsnoterade koncernen IVISYS. Maja Johansson börjar den 30:e november och efterträder Magnus Björnum som valt att lämna SoftOne Group för nya utmaningar utanför bolaget.

Johansson ingår i koncernledningen och tar plats i styrelsen för SoftOne Sverige och SoftOne OY samt styrelsesuppleant i SoftOne AB (publ). Hon har en bred erfarenhet inom redovisning och controlling. Hon har en bakgrund som Financial Controller Analyst och Associate på NatWest Nordisk Renting AB och har även arbetat på Skattemyndigheten och en redovisningsbyrå.
SoftOne Group är ett nordiskt techbolag som erbjuder affärssystemet SoftOne GO, en SaaS-plattform med moduler för såväl tid, bemanning och lön som försäljning, ekonomi och projektredovisning.

Hayaat Ibrahim

Hayaat Ibrahim har utsetts till tf generalsekreterare för Institutet Mot Mutor (IMM) under Natali Engstam Phaléns föräldraledighet med start den 26 oktober 2020. Det skriver IMM i ett pressmeddelande.

Ibrahim kommer närmast från advokatfirman Vinge där hon arbetat som biträdande jurist med inriktning mot antikorruption, internutredningar samt företagande och mänskliga rättigheter. Hon har en akademisk bakgrund som jurist och ekonom.

“Hayaat Ibrahim kommer in i ett viktigt skede i Institutets verksamhet. Inte minst introducerandet av en ny Näringslivskod mot korruption skapar goda förutsättningar för att bedriva ett aktivt antikorruptionsarbete och bidra till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället”, säger Fredrik Wersäll, ordförande Institutet Mot Mutor.

Emma Löfström

Den fastighetsinriktade skattebyrån Causey Westling rekryterar Emma Löfström som senior jurist till gruppen avdragsoptimering . Hon har tidigare mångårig erfarenhet från PwC och Lexly och kommer närmast från en roll som kvalificerad utredare på Skatteverket.

Fredrik Lindblad

PwC-konsulten Fredrik Lindblad har utsetts till Global Experience Consulting Leader inom PwC-nätverket, skriver tidningen Realtid. Fredrik Lindblad har tidigare varit Experience Leader i Sverige och EMEA-området och får nu alltså även en global roll.
Fredrik Lindblad var 2017 med och drev igenom PwC Sveriges köp av Pond Innovation, en byrå inom varumärkesstrategi och digitala tjänster. Köpet har vässat PwC:s erbjudande inom digital kundupplevelse och innovation och blev grunden för byråns ”experience center” i Stockholm.

”När vi lyckas kombinera vårt erbjudande inom Experience Consulting med andra strategiska rådgivningsuppdrag kan vi både identifiera helt nya tillväxtområden för våra klienter samt även säkra att allt förändringsarbete har kunden i fokus”, säger Fredrik Lindblad till Realtid.

På PwC:s kundlista inom ”experience” området finns bland annat Electrolux, SJ och Friday’s for the Future.

”SJ är ett exempel på en klient som vi jobbat med som verkligen satt kunden i centrum för allt de gör. Tillsammans har vi jobbat mycket med att förstå deras kunders behov och sedan jobbat iterativt med att gå från idé till konkreta digitala produkter och tjänster”, säger Fredrik Lindblad till Realtid.

Mattias Johansson

Auktoriserade revisorn Mattias Johansson utses till ny Head of Real Estate, Building & Construction i Sverige. Enligt ett pressmeddelande har han över 20-års erfarenhet från branschen, och är kundansvarig för och revisor i ett stort antal fastighetsbolag.

”Jag ser fram emot att höja vår profil på marknaden och tillsammans med alla engagerade och drivna kollegor göra skillnad hos kunderna. Min vision är att vi ska bli nummer ett inom ”Big 4”, både inom revision och rådgivning”, säger Mattias Johansson.

Mattias har varit Partner på KPMG i 10 år och är. Som sektoransvarig kommer han ytterligare att stärka KPMG:s position inom bygg- och fastighetsbranschen. Johansson har haft flera olika chefsroller på KPMG, och arbetat med marknadsfrågor både inom revision och företagsövergripande.

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare och skatteansvarig på branschorganisationen FAR, har utsetts av regeringen till ny ledamot i Regelrådet.

Regelrådet granskar och yttrar sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till lagförslag som kan få betydande effekter för företagen. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket och består av en ordförande och fyra ledamöter. Ledamöterna utses av regeringen.

“Jag har haft förmånen att under 30 år arbeta med företag och ägare som rådgivare, policy maker och som expert i statliga utredningar. De erfarenheterna tar jag med mig i mitt uppdrag i Regelrådet. Jag har aldrig varit rädd för att utmana och det ser jag som en styrka”, säger Hans Peter Larsson i ett pressmeddelande. Hans uppdrag löper från 15 oktober 2020 till 30 april 2022.

Mikael Jakobson

Mikael Jakobson rekryteras till EY:s Corporate Finance-team inom TMT (Technology, Media & Telecom). Jakobson ska stärka teamets spel- och e-sportskompetens. Han var tidigare chef för Corporate Development and M&A på MTG och har lett flera förvärv och investeringar inom spel och e-sport.

“EY har varit den ledande Corporate Finance-rådgivaren i Norden inom spelindustrin de senaste åren med mer än 25 slutförda affärer. Mikaels kompetens inom transaktioner i kombination med hans förståelse för spelindustrin och finansiell ledning kommer stärka vår kompetens och vårt nätverk ytterligare inom spel och e-sport. Hans förståelse för vilka drivkrafterna är för spelbolag ger stort värde inte bara för EY som företag utan ännu viktigare för våra kunder som kan dra nytta av hans expertis. Jag är mycket glad att Mikael börjar på EY och ser fram emot att stärka vår position inom området ytterligare”, säger Staffan Ekström, nordisk TMT-ledare, Corporate Finance på EY.

Jessica Zetterquist

Jessica Zetterquist har utsetts till COO på advokatbyrån Brick i Stockholm. Enligt ett pressmeddelande ingår hon i byråns ledning och hennes fokus kommer att ligga på den operativa driften, utvecklingen av byrån och den ekonomiska uppföljningen, tillsammans med delägarna.
Zetterquist kommer närmast från en liknande roll vid Advokatfirman Westermark Anjou men har tidigare varit auktoriserad revisor på Grant Thornton och Mazars. Bland annat var hon gruppchef på Grant Thorntons kontor i Stockholm.
Brick Advokat är en nystartad affärsjuridisk byrå med inriktning mot bland annat entreprenadrätt, fastighetstransaktioner, offentlig upphandling samt tvistelösning och process.

Joakim Jonsson

Joakim Jonsson

Joakim Jonsson har nu valt att säga upp sin auktorisation efter nästan 11 år som revisor. Senast kommer han från KPMG i Söderhamn där han varit verksam sedan 2011. Nu tar han sig an tjänsten som ekonomichef för det kommunala energibolaget Söderhamn Nära.

Andreas Svendsen

Andreas Svendsen, tidigare auktoriserad revisor, vd och delägare på Parameter Revision i Stockholm, driver sedan en tid sitt eget rådgivningsbolag Chantri AB. Genom bolaget kommer han erbjuda affärsrådgivning vägledning vid fusioner och förvärv. Han kommer också ta sig ann tillfälliga längre uppdrag som Business controller, CFO eller VD, enligt Linkedin.

”Jag kommer också att ha ett fortsatt samarbete med Parameter vilket jag tror båda parter och framförallt våra kunder kommer ha glädje av.”, skriver han i ett mail till Revisionsvärlden.

Andreas Svendsen är avregistrerad från Revisorsinspektionen.

Sven Cristea

Auktoriserade revisorn Sven Cristea på KPMG, även känd som #Tillväxtrevisorn, han blivit befordrad till Head of Clients & Markets Big Cities Enterprise, enligt Cristeas egen LinkedIn-profil. Det rapporterar tidningen Balans. Cristea har som revisor fokus på tillväxtbolag och startups.

Lisa Kaae

Danska ex-revisorn Lise Kaae lämnade nyligen Handelsbankens styrelse på grund av en intressekonflikt. Nu är det klart att hon i stället kliver in som styrelseledamot hos nischbanken Klarna.

”Klarna sticker ut positivt från mängden inom den här industrin och jag ska göra mitt bästa för att bidra till tillväxtresan som jag tror ligger framför Klarna, säger Lise Kaae i ett pressmeddelande.

Lise Kaae kommer i styrelsen att representera den danska miljardären Anders Holch Povlsen, som äger cirka 11 procent av Klarna. Hon är vd för hans investmentbolag HeartLand.

Kaae gick in som ledamot i Handelsbankens styrelse 2015 när Sverker Martin-Löf och Jan Johansson lämnade. Dessförinnan var hon revisor hos PwC i Danmark under 16 år varav de sista fem åren som partner. Lise Kaae har även suttit i danska Finanstilsynets styrelse.

Sertac Bendav

Crowfunding-plattformen Fundedbyme har utsett Sertac Bendav till ny CFO, med tillträde 1 oktober. Han kommer närmast från Telenor där han var Senior Business Controller. Han började sin karriär som revisor på Riksrevisionen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Karin Sancho

KPMG förstärker inom Financial Services genom rekryteringen av Karin Sancho som ny partner. Sancho är specialiserad inom corporate banking och processutveckling och har drivit stora förändringsprojekt i den finansiella sektorn i över 20 år, senast på EY. Hon kommer att ytterligare stärka KPMG:s satsning inom Financial Services, som branschansvarig.

“Jag lockas av den förändringsresa som KPMG just nu gör. Jag ser fram emot att ansluta till ett ”powerhouse” fullt med experter. Jag har jobbat många år inom ”Big 4” och vill vara med och utveckla KPMG till framtidens marknadsledare”, säger Karin Sancho i ett pressmeddelande.

Sancho har som partner på EY arbetat med rådgivning till stora finansiella aktörer på såväl den svenska som nordiska marknaden. Hon har även arbetat inom SEB.

“Karins långa erfarenhet av kundutveckling och processledning kommer att vara till stor nytta när vi stärker KPMG:s position inom den finansiella sektorn”, säger Patrik Anderbro, vd på KPMG Sverige.

Karin Sancho tillträder sin nya roll på KPMG den 1 oktober.

Amir Suhonjic

För första gången sedan starten 2011 får redovisningstjänsten PE Accounting en CFO. Amir Suhonjic rekryteras internt och har tidigare bland annat varit chef för PE Accountings konsultorganisation och COO. Den nya rollen tillträdes den 1 oktober. PE Accounting har utvecklat ett eget ekonomisystem och omsätter nu omkring 100 Mkr/år. Tillsättningen av en CFO är enligt byrån en del av deras fortsatta tillväxtplaner.

”Det har varit extremt roligt att vara med och bygga upp det här från grunden under de senaste 6 åren. Idag ser jag hur många av de kollegor som jag varit med och anställt är viktiga nyckelspelare i vår organisation. Det speciella med vår organisation är att våra ekonomer arbetar tätt ihop med våra utvecklare och samtidigt är de som tillsammans med kunderna är våra främsta användare av systemet”, kommenterar Amir Suhonjic.

Eva Melzig

”Efter 35 år på KPMG är det nu dags att ta nästa steg – vart det leder är skrivet i stjärnorna! Jag ska börja med att vara oplanerad ett tag – det blir en ny erfarenhet – sen får vi se om jag fastnar för det livet eller om något annat dyker upp”. Så skriver auktoriserade revisorn och KPMG-delägaren vid Malmökontoret Eva Melzig på Linkedin.
Hon har haft ”fantastiska år på KPMG” och har tidigare reviderat bland annat Nestlé Sverige och bolag inom Mercedes-Benz gruppen.

Kristoffer Nordström

Medicinteknikbolaget XVIVO Perfusion AB (publ) meddelar att bolagets CFO Christoffer Rosenblad har utnämnts till en nyinrättad tjänst som Chief Operating Officer, COO. Ny CFO blir Kristoffer Nordström, XVIVOs nuvarande ekonomichef. Förändringarna träder i kraft den 1 december 2020. Christoffer Rosenblad kvarstår även som Vice VD med ansvar för Investor Relations.
Kristoffer Nordström har varit anställd på XVIVO i tre år var dessförinnan auktoriserad revisor på KPMG.

”Kristoffer har under sin tid på XVIVO ansvarat för flera av de uppgifter som faller på en CFO i ett noterat bolag. Han är därför redo att anta rollen som CFO fullt ut”, skriver vd Dag Andersson i ett pressmeddelande.

XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm

Charlotte Elsnitz

Compliancerådgivaren Transcendent Group har rekryterat Charlotte Elsnitz som ny CFO för koncernen. Hon kommer närmast från rollen som chef för Swedbanks baltiska verksamhet och del av Swedbanks koncernledning. Hon har tidigare arbetat som finanskonsult på KPMG under flera år och på Finansinspektionen.
”Charlotte har gedigen erfarenhet från den finansiella sektorn genom flertalet olika roller inom såväl bank som tillsynsmyndighet och konsultverksamhet”, säger Martin Malm, vd och koncernchef för Transcendent Group.
Elsnitz tillträder sin nya roll den 10 december 2020.
Transcendent Group är ett konsultbolag inom Governance, Risk och Compliance. Bolaget har cirka 130 antal anställda i 8 länder runtom i Europa. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Sebastian Rylander

Fastator har rekryterat Sebastian Rylander som ny koncernredovisningsansvarig, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Närmast kommer Sebastian Rylander från rollen som Manager på Deloitte, där han arbetat i sju år.

”Vi har haft ögonen på Sebastian och är mycket nöjda över att han nu är en del av teamet på Fastator. Med Sebastian som en strategisk rekrytering och förstärkning får vi en tydligare rollfördelning i arbetet med ett framtida byte av börslista samtidigt som vi ytterligare säkrar Fastators höga tillväxttakt”, kommenterar Joachim Kuylenstierna, VD på Fastator.

Fastator är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

Annika Lindström

Annika Lindström och Tina Zetterlund

Annika Lindström tar över som chef för KPMG Tax & Legal efter den framgångsrika Tina Zetterlund, som lett skatteavdelningen i drygt sju år. Lindström är partner sedan 2012 och har haft en ledande roll inom tjänsteområdet Transfer Pricing (internprissättning).

Tina Zetterlund blir som Revisionsvärlden tidigare rapporterat ny Head of Markets & Sales. Sedan vd Patrik Patrik Anderbro tillträdde i fjol har han gjort flera förändringar i ledningen. Bland annat har han rekryterat Annica Hedmark som chef för People & Culture (HR) och Liselotte Haglind som CFO. Båda kommer från teknikkonsulten Sweco.
Både Tina Zetterlund och Annika Lindström kommer att ingå i företagsledningen som för första gången i KPMG:s historia består av fler kvinnor än män (fem kvinnor och fyra män).

”Med den nya företagsledningen samlar vi alla väsentliga delar, såväl affärsdrivande som affärsstödjande, att gemensamt driva vårt företag framåt. För mig som utpräglad lagspelare har det varit viktigt. Ett annat mål har varit att ta ett väsentligt kliv i vårt jämställdhetsarbete. Med både Tina och Annika i företagsledningen har vi tagit ett betydande steg mot det företag vi vill vara också i det avseendet”, säger vd Patrik Anderbro i ett pressmeddelande.

Tina Zetterlund och Annika Lindström tillträder sina nya roller den 1 oktober.

Enligt KPMG syftar förändringarna i ledningen till att öka byråns marknadsfokus.

“KPMG:s vision är att vara det självklara valet på marknaden och då måste vi sticka ut hos kunderna. Vi ska gå till marknaden som ett KPMG utifrån kundernas behov”, säger Tina Zetterlund.

Rickard Westlund

I somras meddelade redovisningsjätten redovisningsjätten Ludvig & Co att Rickard Westlund lämnat vd-posten efter cirka ett år på posten. Westlund uppgav då att han fått ett annat (då hemligt) vd-jobb.

Nu står det klart att han blir vd och koncernchef på Ropo Capital, en finländsk leverantör av faktureringstjänster, som är på väg att expandera på den svenska marknaden. Ropo Capital har ett koncept som automatiserar faktureringsprocessen, från fakturering till betalningsuppföljning och inkasso.
Rickard Westlund sitter sedan i fjol i Ropo Capitals styrelse, och blir nu alltså vd. Detta samtidigt som nuvarande vd Artti Aurasmaa går till styrelsen.

“Det finns en tydlig efterfrågan på marknaden för våra kostnadseffektiva och användarvänliga tjänster som bygger på automatiserad fakturahantering och realtidsrapportering. Jag är hedrad över att få ta över efter Artti och ser fram emot att leda Ropo Capital under vår fortsatta tillväxtresa”, säger Rickard Westlund i ett pressmeddelande.

Ropo Capital började som programvarubolag men har vuxit till att bli marknadsledande inom fakturahantering och betalningsuppföljning i Finland. Bolaget säger sig hantera var sjätte faktura som skickas i Finland. Ropo Capital är även ett av de största inkassoföretagen i Finland.

Rickard Westlund har tidigare varit vd för inkassobolaget Intrums verksamhet i Nordeuropa samt haft olika chefspositioner i Lindorffkoncernen. Ropo Capital köpte i fjol Collector Banks inkassobolag, Colligent Inkasso, och ska nu introducera sitt fullständiga tjänstekoncept i Sverige. Collector Banks vice vd Susanne Bruce och förre Swedbankchefen Michael Wolf är rådgivare till Ropo Capitals styrelse.

Företaget har sitt huvudkontor i Kuopio, Finland, och sysselsätter cirka 270 personer i Finland och Sverige.

Björn Nilsson

Ny vd för Destination Inlandsbanan blir Björn Nilsson. Han har haft tidigare roller inom affärsutveckling och försäljning på exempelvis BDO och Grant Thornton. På BDO hade han under något år titeln Head Of Sales och på Grant Thornton var han affärsutvecklingsansvarig i Sverige och även i London inom det internationella Grant Thornton-nätverket. Han tillträder den 16 september.

Johanna Kjellberg

Johanna Kjellberg blir ny IT-chef och CIO (Chief Information Officer) på Swedavia, som driver flygplatser. Hon kommer närmast från ett interimsuppdrag som CIO hos Göteborgs stad och har tidigare varit CIO på bland annat Atea, Grant Thornton och KappAhl.

Johanna Kjellberg utsågs till “Årets CIO i Sverige” år 2010. Idag är hon jurymedlem i CIO Awards.

Malin Liljebjörn

Malin Liljebjörn säger upp sin auktorisation som revisor efter 13 år i yrket. Enligt Linkedin har hon satt sig i skolbänken. Denna gången läser hon psykologi som ett komplement till hennes ekonomiutbildning. Malin Liljebjörn kommer senast från EY i Göteborg där hon arbetat 13 år, varav nästan nio som auktoriserad revisor.

Jonas Töllbäck

Auktoriserade revisorn Jonas Töllbäck är ny affärsområdesansvarig Revision och partner på RSM:s Göteborgskontor. Han kommer närmast kommer från PwC, där han arbetat i nio år.

Vad fick dig att byta byrå?

”Jag fick ett mycket gott intryck av RSM när de hörde av sig och deras fokus på ägarledda bolag passar perfekt med min profil”, skriver Jonas Töllbäck till Revisionsvärlden.

Tarkan Oktav

Den snabbt växande redovisningsbyrån Lamooi Accounting i Stockholm har utsett Tarkan Oktav till ny gruppchef. Han sitter också i ledningsgruppen, skriver byrån på Linkedin.
Lamooi Accounting, med grundaren Seven Lamooi, har prisats av Visma och nominerats till Årets tillväxtbyrå 2019 (Stockholm län) och Årets framtidsbyrå 2019.

Robert Wennberg

Redovisningsbyrån Lamooi Accounting i Stockholm har utsett Robert Wennberg till kontorschef. Det skriver byrån på Linkedin. Wennberg har bakgrund på PwC och arbetat på Lamooi i snart 5 år.
Lamooi Accounting, med grundaren Seven Lamooi, har prisats av Visma och nominerats till Årets tillväxtbyrå 2019 (Stockholm län) och Årets framtidsbyrå 2019.

Oliver Fyrner

Fastighetsrådgivaren Croisette rektyterar Oliver Fyrner som junior associate till transaktionsteamet på kontoret i Malmö. Han kommer senast från Deloitte i samma stad där han varit konsult inom Business Process Solutions.

Adam Lassoued

Adam Lassoued har rekryterats som Head of Marketing för Aspia, Sveriges största redovisnings- och rådgivningsbyrå. Han kommer senast från Steamery som Global Head of E-Commerce & Digital Marketing. Dessförinnan har han arbetat på Cancerfonden där han bland annat varit Head of Digital Marketing & Marketing Technology och lett deras digitala transformation med fokus på datadrivna analyser och beslut.

”Adams ansvar blir att driva och utveckla Aspias marknadsavdelning som har en tydlig vision om att vara bäst i Sverige på att arbeta digitalt och datadrivet”, skriver Aspia i ett pressmeddelande.

Adam Lassoued efterträder Gunnar Björkhag, som just lämnat Aspia.

Stefan Gawelin

Stefan Gawelin är utsedd till Head of Payroll SME för Aspia. Gawelin har en lång bakgrund inom Aspia och tidigare på PwC. Senast var han ansvarig för Aspias nedlagda (eller i alla fall vingklippta) Deals-avdelning, se tidigare artikel.

”Stefan kommer nu tillsammans med Mirjana Mitrasinovic, Head of Payroll Large och Jessica Sorrone, som är ytterst ansvarig för Aspia Payrolls verksamhet och som agerat tf Head of Payroll SME”, att driva Aspias löneaffär framåt, skriver redovisnings- och rådgivningsjätten i ett pressmeddelande.

Andreas Dammert

KPMG:s Chief Operating Officer (COO) Andreas Dammert lämnar byrån efter två och ett halvt år. Hans sista arbetsdag är den 30 september.

”KPMG gör nu en större omorganisation och där ser jag inte att jag framåt kan bidra på bästa sätt. Jag utvärderar idag olika möjligheter men har inte bestämt vad jag vill göra”, säger Andreas Dammert till Revisionsvärlden.

Han rekryterades av KPMG:s tidigare vd Magnus Fagerstedt och kom liksom Fagerstedt från EY.

”På KPMG har jag fokuserat på initiativ som syftar till att digitalisera och automatisera interna processer, allt för att möjliggöra högre effektivitet. Jag har även strukturerat om den ekonomiska styrningen i syfte att frigöra tid för ledare inom organisationen för att de ska kunna fokusera på kunder och projekt”, säger Andreas Dammert, som har bakgrund som managementkonsult och värderingsspecialist inom Corporate Finance.

Tills nyligen satt Dammert i KPMG:s ledningsgrupp. Sedan Magnus Fagerstedt petades från vd-stolen i KPMG i fjol har flera personer med EY-bakgrund lämnat byrån, bland andra ex-revisorn Thomas Forslund och Annika Melin Jakobsson, tidigare Head of Deal Advisory.

Evelina Hemsedahl

Sedan den 1 september finns Skeppsbron Skatt representerade i Göteborg, se separat artikel. Ansvarig för att bygga upp det nya Göteborgskontoret blir skattejuristen Evelina Hemsedahl. Hon kommer närmast från Advokatfirman Lindahl i Göteborg där hon ansvarat för byråns skattegrupp. Dessförinnan har Hemsedahl arbetat 12 år på Deloittes företagsskatteavdelning, främst i Göteborg, men även i Stockholm och Malmö.

”Det som lockar mig med Skeppsbron Skatt är dels att få möjligheten att vara verksam i ett företag som befinner sig i en spännande expansiv fas, samt uppbyggnaden av ett helt nytt team i min hemstad Göteborg”, säger Evelina Hemsedahl i ett pressmeddelande.

Enligt Skeppsbron Skatt ska teamet i Göteborg vara ”en fullservice-avdelning som erbjuder alla typer av skattetjänster till små, medelstora och stora företag i västra Sverige”.

Björn Bengtsson

Auktoriserad redovisningskonsulten Björn Bengtsson går in som ny CFO för radarsensorbolaget Acconeer, som är listat på Nasdaq First North Growth Market. Bengtsson har mer än 20 års erfarenhet av revision och redovisning hos PwC och de senaste åren som ägare för redovisningsbyrån FinansBalans i Kävlinge. Byrån har elva redovisningskonsulter, enligt Linkedin. FinansBalans har tillhandahållit redovisningstjänster åt Acconeer sedan 2018.
Björn Bengtsson tillträder som CFO för Acconeer AB från första september 2020, och ersätter då Henrik Ljung som valt att lämna Acconeer för att ägna sig åt andra uppdrag.

Johannes Landén

Göteborgsbaserade Acosense rekryterar Johannes Landén som ny finanschef. Han kommer närmast från EY Strategy and Transactions, och har även bakgrund som revisor på KPMG. Det framgår av ett pressmeddelande.
Landén tillträder i november. Nuvarande ekonomichef Charlotta Ekman har valt att sluta för att flytta ifrån Göteborg.
Acosense utvecklar och säljer instrument samt mjukvaror för processoptimering. Aktien handlas på Spotlight Stock Market.

Mikael Lindström

Mikael Lindström är ny marknadschef på BDO. Han kommer närmast från söktjänsten Eniro där han var sälj- och marknadschef.

Enligt ett pressmeddelande vill BDO ha en ”tydligare positionering” och en ”mer datadriven marknadsföring och försäljning” mot valda målgrupper.

”Vi ska leda våra kunder som experter så att deras företag blir ännu mer framgångsrika”, kommenterar BDO:s vd Malin Nilsson.

Britta Flinkfeldt

Tidigare revisorn, redovisningskonsulten och kommunalrådet i Arjeplog (S) Britta Flinkfeldt har startat ett konsultbolag.

”Jag vill bli styrelseproffs. Jag kommer att ge det ett år, sen får vi se om det flyger eller inte”, säger hon till Norran.

I mitten på september slutar Britta Flinkfeldt som kommunalråd i Arjeplog. Hon jobbade i början av karriären som revisor och drev därefter under många år egen redovisningsbyrå. De senaste elva åren har hon varit kommunalråd i Arjeplog.

”Jag tror att jag kommer landa någonstans i skärningspunkten mellan ekonomi och politik. Hjärtat klappar fortfarande för norra Sverige, och jag är ju skolad i att effektivisera organisationer och se till att styrsystemen funkar. Men inlandet och dess förutsättningar är fortsatt väldigt intressant”, säger Britta Flinkfeldt till tidningen.

Hon verkar inte sugen på att återgå till redovisning.

”Jag kommer inte att skaffa något företag som håller på med redovisning i alla fall, den saken är klar. Det har jag jobbat med så pass länge.”

Daniel Holgersson

Runsvengruppen som driver lågpriskedjan ÖoB utser Daniel Holgersson till ny finanschef. Han som kommer närmast från e-handlaren Boozt där han varit Finance Manager. Det framgår av ett pressmeddelande.
Holgersson har bakgrund inom redovisning och controlling, dels på Boozt men också från Deloitte.
Runsvengruppen ägs till 20 procent av den norska börsnoterade lågpriskedjan Europris.

Alexander Lind

Alexander Lind, närmast auktoriserad revisor på PwC, blir ny CFO på VIEW Ledger. Det skriver bolaget på LinkedIn. Tidningen Balans var först att rapportera.

Alexander Lind har även arbetat på KPMG och BDO, enligt LinkedIn.

VIEW Ledger är en redovisningsgrupp inom inom norska View Group, grundad av bröderna Terje, Morten och Gjermund Bratlie.

I januari 2019 köptes Stockholms byrån MyController, se tidigare artikel. Enligt webbplatsen har VIEW Ledger även kontor i Kalmar, Jönköping och Falkenberg.

Robert Treutiger

Swedbank Kommersiella Fastigheter i Väst rekryterar Robert Treutiger till transaktionsteamet. Han tillträder tjänsten den 1 september 2020 enligt ett pressmeddelande.

Robert Treutiger är ett välkänt namn på den kommersiella fastighetsmarknaden, både i Göteborg och Stockholm. Han är registrerad fastighetsmäklare samt MRICS. Han har tidigare bland annat arbetat med fastighetstransaktioner på Newsec, PwC (transaktionschef och partner), Colliers International, Savills och Nordier Property Advisors.

”Historiskt har vi genomfört affärer i alla fastighetssegment i spannet 10-100 miljoner kronor. Vi kommer att fortsätta att arbeta brett, men i och med rekryteringen av Robert har vi för avsikt att göra fler affärer i segmentet 100-300 miljoner kronor. Vårt transaktionsteam i Västsverige består nu av sex personer och vi är därmed väl rustade att möta en spännande och transaktionsintensiv höst”, säger Bengt-Åke Harrysson, delägare Kommersiella Fastigheter.

Kenny Persson

Göteborgsbaserade Kenny Persson ansluter sin redovisningsbyrå Kengul AB till franshisekonceptet Slipp och startar Slipp Redovisning Gamlestaden.

”Jag har arbetat med redovisning sedan början på 90-talet då jag startade som enskild firma. Det har alltid varit en bisyssla men 2017 bestämde jag mig att försöka satsa och ombildade till AB. Jag har alltid varit intresserad av digitalisering och var tidigt med på tåget när Björn Lundén lanserade Digitala Företaget. Slipp och jag har stött på varandra under resan och i våras började vi diskutera ett samarbete. För att kunna få den tillväxt jag vill ha behöver jag hjälp och den hjälpen kan Slipp erbjuda med de fördelar som finns i stordrift”, säger Kenny Persson till Revisionsvärlden.

Än så länge arbetar han hemifrån men Kenny Persson är inte främmande för att växa och på sikt anställa medarbetare.

Jacques Canive

Zaplox AB (publ) som erbjuder hotell mobila nyckeltjänster, meddelar att bolaget anställt Jacques Canive som ny CFO med tillträde den 1 september 2020.

Jacques Canive kommer senast från rollen som konsult i eget bolag och som ekonomichef på Paxxo AB i Malmö. Dessförinnan arbetade han som avdelningschef på Saba Software i Silicon Valley, USA. I början av karriären har han revisor på KPMG i Malmö.

Zaplox är verksamma i Europa och Nordamerika och erbjuder en mjukvaruplattform för att hantera gästens hotellvistelse. Bolaget grundades 2010 på Ideon Science Park Lund. Zaplox aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Emelie Värja

Emelie Värja, forskningsansvarig på Kommuninvest, har fått utmärkelsen ”Årets kommunalekonom” av Kommunalekonomernas förening (KEF). Hon arbetade så sent som i fjol som rådgivare gentemot kommuner på PwC.

Ur juryns motivering:

”Genom sin praktiknära forskning och sitt arbete på PwC och Kommuninvest har Emelie bidragit till ökad kunskap och nya insikter som ger kommuner och regioner underlag för att fatta beslut på rätt grunder och med rätt motiv.”

Utmärkelsen, som delats ut sedan 1987, kan gå till en eller flera personer eller organisationer inom offentlig verksamhet. Priset är ett stipendium på 20 000 kr. Juryn är KEF:s styrelse.

Jonas Buijsse

Heminredaren The Lexington Company AB (publ) har anställt Jonas Buijsse som ny Chief Financial Officer
(CFO). Jonas Buijsse har mångårig erfarenhet som controller, närmast från modebolaget Tiger of Sweden. Tidigare har han arbetat på Zound Industries, han var även under ett par år revisor på Deloitte.

Ola Wahlström

Mediekoncernen Stampen Media rekryterar Ola Wahlström till rollen som COO, enligt ett pressmeddelande. Han får huvudansvar för tidningen GP:s kommersiella delar samt gemensamma funktioner inom sälj, marknad, utveckling och media services för hela Stampen Media.

“Med denna rekrytering fortsätter vi stärka GP:s position och drar samtidigt nytta av synergierna mellan GP och våra övriga mediehus på ett effektivt sätt”, säger Johan Hansson, koncernchef Stampen Media.

Ola Wahlström har bakgrund som Group-CFO på klädsäljaren MQ och som Country Business Controlling Manager på Lindex. Han har dessförinnan jobbat som managementkonsult på Accenture och EY.

Thomas Landström

Thomas Landström lämnar revision efter 30 år. Enligt Linkedin är han nu företagsrådgivare på Lekarve Ekonomi. Landström har arbetat nästan 20 år på PwC. Senast kommer han från Grant Thornton i Visby där han arbetade som certifierad affärsrådgivare och auktoriserad revisor.

Jessica Sedelke

Jessica Sedelke lämnar rollen som auktoriserad revisor och Senior Manager på BDO i Stockholm, där hon tjänstgjort i 13 år. Istället tar hon sig an tjänsten som Financial Controler på Telenor, enligt Linkedin.

Mats Grönberg

Efter över 20 år på PwC lämnar nu Mats Grönberg yrket som auktoriserad revisor för att istället ta sig an rollen som CFO på Pantbanken Sverige. Han har varit auktoriserad revisor sedan 2008, och hade hade senast rollen som Director på PwC i Stockholm. Mats Grönberg har varit påskrivande revisor i bland annat köksutrustningssäljaren Cervera och byggmaterialhandlaren Kesko AB, som bland annat verkar under varumärket K-Rauta.

Patrik Jonsson

Patrik Jonsson revisionen bakom sig för att axla rollen som Accounting Specialist på Avida Finans. Patrik Jonsson kommer senast från PwC där han arbetat i drygt sju år, varav tre som auktoriserad revisor. Senaste två åren har han tjänstgjort som senior manager på PwC i Stockholm.

Roy Nygren

Armatec har rekryterat Roy Nygren som ny CFO. Han tillträder den 17 augusti, enligt ett pressmeddelande. Nygren kommer närmast från MAN Energy Solutions men startade karriären som redovisningskonsult på LRF Konsult.

Armatec AB är ett kunskapsföretag som utvecklar kundanpassade koncept för vatten, värme, kyla och process i Norden. Bolaget omsätter 1 000 MSEK i Norden och är fler än 250 anställda, varav 60 vid huvudkontoret i Göteborg.

Armatec ägs av Ernströmgruppen ett privatägt, industriellt konglomerat.

Daniella Svanström

Daniella Svanström har utsetts till ny chef för kunderbjudande på Apotek Hjärtat med start nu i augusti. Det skriver Dagens Handel.

Daniella Svanström har bakgrund som managementkonsult på EY och kommer närmast från en tjänst som chef för Strategi & Affärsutveckling på Ica, som äger Apotek Hjärtat.

Anna Sabelström Holmberg

Anna Sabelström Holmberg, Tax Partner på Deloitte, är ny ledamot i byråns styrelse. Hon ersätter Olle Kinnman.

Hela styrelsen nedan:

Hans Warén
Ordförande,
Partner Audit & Assurance

Christina Bergman
Partner Consulting

Anna Sabelström Holmberg
Partner Tax

Therese Kjellberg
Partner Audit & Assurance

Anders Rinzen
Partner Audit & Assurance, Umeå

Källa Deloitte.

 

Gunilla Resare

EY har rekryterat Gunilla Resare som ny kommunikationschef i Norden med titeln Nordic Communcation & Engagement Director. Resare är svensk, har gjort karriär huvudsakligen i Norge och kommer närmast från it-konsulten Capgemini, där hon varit marknads- och kommunikationschef i Norge samt nordisk PR-ansvarig.

”EY är ett mycket starkt och solitt globalt varumärke. Här i Norden blir det viktigt att synliggöra hela bredden av tjänster. Många förknippar oss med revision, M&A, skatt och så vidare, med vi är också en stor aktör inom strategi, digital transformation, AI, cloud, och mycket annat. Det finns otroligt många bra case och spännande expertis som det ska bli roligt att visa fram”, säger Gunilla Resare till nättidningen Realtid.

Hon rapporterar till Jenny Bildsten som är nordisk chef för Branding, Marketing & Communications.

Elisabeth Ljungblom

MVB Astor Bygg i Göteborg har rekryterat Elisabeth Ljungblom som ekonomichef, enligt ett pressmeddelande. Elisabeth Ljungblom har bland annat varit revisor på KPMG med kunder från fastighets- och telekombolag. Hon har även bedrivit egen konsultverksamhet och kommer närmast från innovationsföretaget Meva Energy AB där hon innehaft rollen som CFO.
MVB Astor Bygg är ett av Göteborg äldsta byggföretag med verksamhet inom nybyggnationer och ROT-projekt i Västra Götaland och Halland. Elisabeth Ljungblom tillträdde sin tjänst under sommaren och kommer att ingå i MVB Astor Byggs ledningsgrupp.

Lennart Danielsson

Auktoriserade revisorn Lennart Danielsson, med expertkompetens inom bolagsstyrning, börsnotering och kapitalmarknadsfrågor, slutar på PwC efter 25 år men knyts i stället till branschorganisationen FAR. I sitt nya uppdrag kommer han att medverka i arbetet att driva utvecklingen inom revision, redovisning, och rådgivning mot ett mer ”globalt, digitalt och hållbart förhållningssätt”, skriver FAR på sin webbplats. Lennart Danielsson börjar sitt uppdrag på FAR 17 augusti 2020.

Liselotte Haglind

KPMG har rekryterat Liselotte Haglind som ny Chief Financial Officer (CFO). Liselotte Haglind kommer närmast från rollen som CFO för Sweco Sverige AB. Hon har arbetat över 20 år inom teknikkonsultföretaget, varav de senaste sju som CFO för Sweco Sverige AB, det största affärsområdet i koncernen.

”Jag är mycket glad att få välkomna Liselotte till KPMG. Hon har en gedigen finansiell expertis och en förmåga att kombinera finansiella processer med affärs- och tjänsteutveckling. Hennes erfarenhet kommer bli en värdefull tillgång och jag ser mycket fram emot att jobba tillsammans”, säger Patrik Anderbro, VD för KPMG Sverige.

Haglind tillträder sin nya roll den 1 november och kommer att ingå i KPMG Sveriges företagsledning.
KPMG hämtade nyligen, Annica Hedmark, chef för “People & Culture” (e.g. HR-direktör) från Sweco. Även hon sitter i den svenska företagsledningen.

Lotta Åberg

Slipp, en redovisningstjänst som bygger på fristående byråer i ett franchisekoncept, öppnar ett kontor i Katrineholm. Slipp skriver på Facebook att kontoret i Katrineholm blir det 10:e i konceptet. Franchisetagaren Lotta Åberg har ”lång erfarenhet från bland annat restaurangbranschen. En erfarenhet som passar vår organisation perfekt med tanke på den starka tillväxten vi har i det segmentet. Vi önskar Lotta all lycka till”, skriver Slipp.

Nicklas Bohman

Aspia utser Nicklas Bohman till Head of Accounting och han basar därmed för byråns största tjänsteområde – redovisning. Bohman har arbetat på PwC och Aspia i 15 år är idag ansvarig för Aspias redovisningsverksamhet i Stockholm. Han är partner på Aspia och har även arbetat med att utveckla redovisningsverksamheten nationellt inom digitalisering och Aspias rådgivningserbjudande.

Nicklas Bohman kommer ingå i Aspias ledningsgrupp och rapportera till vd Ola Gunnarsson. Nicklas tillträder sin tjänst 1 juli 2020 och tar då över från Ola Gunnarsson som agerat tf Head of Accounting det senaste halvåret.

”Jag är mycket glad att vi kan presentera en Head of Accounting med den gedigna erfarenhet och det brinnande engagemang som Nicklas har för Aspia. Jag vet vilken framgång han har haft när han drivit verksamheten i Stockholm och det ska bli spännande att se hur Nicklas kan ta det vidare över hela redovisningsverksamheten i Aspia.”, säger Ola Gunnarsson, CEO på Aspia.

Tidigare har Nicklas Bohman rapporterat till regionchef öst Erik Källås. Nu blir det i stället regioncheferna Erik Källås, Gina Wiklund och Christian Karlsson som kommer att rapportera till Nicklas Bohman. Regioncheferna försvinner därmed från koncernledningen, uppger Aspia.

Aspia meddelade nyligen att Jens Wikman blir ny CFO för Aspia efter Christer Karlsson, se tidigare notis.

Vanessa Eriksson

Teknikbolaget Fidesmo har valt in Vanessa Eriksson som nya ledamot i styrelsen. I ett pressmeddelande beskrivs Vanessa Eriksson som ”veteran inom data management”, med erfarenhet av datastrategier, analys och teknikutveckling. Hon har tidigare haft rollen som Chief Data Officer på Nets, PwC och Telia Company.
Även Charles Conn, entreprenör och bästsäljande författare, är ny i styrelsen.
Fidesmo har en plattform som gör det möjligt att ansluta betalkort och andra kontaktlösa tjänster till både aktiva och passiva prylar.

David Ericson

Den affärsjuridiska uppstickarfirman Legalworks Nordic, med huvudsaklig bas i Stockholm, lanseras nu i Göteborg, enligt ett pressmeddelande. En av dem som drar igång Göteborgskontoret är EY Law har rekryterat David Ericson, en erfaren affärsjurist med fokus på it-relaterad juridik och dataskyddsfrågor. David Ericson kommer närmast från för EY Laws Göteborgsverksamhet. Även Joel Wickman, CDO på Legalworks, kommer att verka från Göteborgskontoret.
Ericson har bakgrund från bland annat advokatfirman Bird & Bird och advokatbyrån Magnusson.

Carl Arnesson

Zmarta Group har utsett Carl Arnesson till ny Chief Financial Officer (CFO) med tillträde 1 oktober.

”Sedan Gustav Berghogs tillträde som CEO har flertalet nya nyckelkompetenser rekryterats in till koncernens Group Management Team i syfte att stärka Zmarta Groups position ytterligare”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Carl Arnesson har erfarenhet av från olika branscher såsom e-handel, snabbrörliga konsumentvaror och media. Han kommer närmast från en CFO-roll hos Health and Sports Nutrition Group AB, som är en del av Orkla-koncernen, och har tidigare arbetat på bland annat Metro och PwC.

Zmarta Group äger jämförelsesajter för lån, försäkring och elavtal. I företagsgruppen ingår bland annat Zmarta, Elskling, Freedom Finance och Centum. Företaget har över 200 anställda och kontor i Stockholm, Ängelholm, Helsingfors och Oslo. Zmarta Group ägs av medieföretaget Bauer Media Group.

Michael Frie

Juristen Michael Frie, tidigare delägare och global ordförande vid advokatbyrån Bird & Bird, har utsetts av regeringen som ny ledamot i Revisorsinspektionens Tillsynsnämnd för revisorer. Det skriver myndigheten på sin webbplats.
Tillsynsnämnden fattar beslut om disciplinära åtgärder, ger förhandsbesked och avgör ärenden av principiell karaktär som rör auktoriserade och godkända revisorer.
Se hela den nya sammansättningen av nämnden, som gäller från den 1 juli 2020.

Sophie Degenne

Sophie Degenne, områdeschef för verksamhetsområdet marknader på Finansinspektionen, har utsetts av regeringen som ny ledamot i Revisorsinspektionens Tillsynsnämnd för revisorer. Det skriver myndigheten på sin webbplats.
Tillsynsnämnden fattar beslut om disciplinära åtgärder, ger förhandsbesked och avgör ärenden av principiell karaktär som rör auktoriserade och godkända revisorer.
Se hela den nya sammansättningen av nämnden, som gäller från den 1 juli 2020.

Oskar Bonér

Skattejuristen Oskar Bonér har börjat på RSM:s skatteavdelning, meddelar RSM på webben. Tidningen Balans var först med nyheten. Oskar Bonér har tidigare bland annat jobbat som skattekonsult på KPMG och PwC, med särskild inriktning mot bolagsskattefrågor för företag i finansiell sektor samt M&A.

“Här på RSM kommer jag att arbeta med skattefrågor i dess breda bemärkelse, men i huvudsak med inkomstskattefrågor för företag” säger Oskar Bonér i en kommentar.

Jens Wikman

Jens Wikman blir ny CFO för Aspia efter Christer Karlsson, skriver redovisnings- och rådgivningsjätten i ett pressmeddelande. Jens Wikman kommer närmast från en roll som CFO vid tågunderhållsbolaget Euromaint Group. Han har även arbetat på Sulzer, PwC och Deloitte. Wikman kommer att ingå i Aspias ledningsgrupp och rapportera till vd Ola Gunnarsson. Han tillträder sin tjänst senast i november.

Enligt pressmeddelandet vill Aspias nuvarande CFO Christer Karlsson sluta för att återgå till sitt tidigare arbete som konsult och styrelseproffs. Christer Karlsson kom in som inhyrd finanschef på interimsbasis i januari i fjol och blev senare ordinarie CFO.

Christer Karlsson stannar kvar tills Jens Wikman tillträder under hösten ”för att säkra en stabil överlämning”.
Euromaint ägs numera av den spanska tågtillverkaren CAF (rättad uppgift).

David Nordström

Örnsköldsviksbaserade Clavister, leverantör cybersäkerhetslösningar, meddelar att man anställer David Nordström som CFO. Nordström är idag auktoriserad revisor hos PwC i Stockholm där han arbetat sedan 2011. Han har huvudansvarig revisor för ett nittiotal bolag, bland annat reviderar han ett par dotterbolag inom börsjätten Sandvik och allmännyttiga Gotlandshem.

David Nordström tillträder sin nya befattning hos Clavister den 1:a oktober, och ansluter till koncernledningen vid Clavisters huvudkontor i Örnsköldsvik.
Clavister är en europeisk cybersecurityleverantör med säte i Sverige. Bolaget har kunder i mer än 150 länder inom områdena communication service providers (CSP), managed security service providers (MSSP), samt inom publik och privat sektor. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på Nasdaq First North Growth Markets.

Bo Strömqvist

Ekonomidirektör Bo Strömqvist vid Akademiska sjukhuset i Uppsala får byta arbetsuppgifter. Detta efter den hårda kritiken mot hur ekonomistyrningen har skötts.

Förändringen, som P4 Uppland var först att berätta om, gäller från den 1 augusti. Akademiska sjukhuset har länge dragits med stora underskott och tidningen UNT har tidigare berättat om en konsultrapport från EY som skarpt kritiserade sjukhusets ekonomistyrning.

Ny ska Akademiska sjukhuset rekrytera en ny ekonomidirektör. Bo Strömqvist avböjer att kommentera petningen till UNT.

Lali Börjesson

Lali Börjesson

Den 1 augusti efterträder Lali Börjesson Mikael Carlson som branschansvarig för redovisningsfrågor hos Srf konsulterna. Lali Börjesson har arbetat som redovisningskonsult sedan 2006 då hon startade sin egen verksamhet och varit verksam inom den konkurrerande organisationen FAR, både som kvalitetskontrollant och styrelseledamot. Sedan 2017 har hon varit anställd hos outsourcingspecialisten Azets Insight som kvalitetsansvarig.

”Kvalitetsfrågor ligger mig varmt om hjärtat, framförallt när det gäller konsultrollen. När jag sålde min del i redovisningsbyrån, där vi som mest var sex personer, och började på Azets med över 300 medarbetare bara i Sverige, blev det så klart en omställning. Och en rolig utmaning. Nu ser jag mycket fram mot min nya roll här hos Srf konsulterna”, säger Lali Börjesson till tidningen Konsulten.

Hon anser att redovisningskonsultens roll är starkare än någonsin och tror att yrkesrollen kommer att förändras, men inte försvinna.

”Automatiseringen av bokföring är redan här men yrkesrollen står för så mycket mer … Redovisningskonsulter behöver inte bara bli mer rådgivande utan i högre grad mer systemintresserade och säljande. Alla måste bli bättre på att berätta hur duktiga vi är och att vi kan så mycket mer än momsregler”, säger Lali Börjesson till Konsulten.

Företrädaren Mikael Carlson fortsätter inom Srf och kommer att ägna sig åt branschorganisationens utbildningsverksamhet.

Jennifer Rock-Baley

Jennifer Rock-Baley, auktoriserad revisor och delägare i EY, går med i jämställdhetsplattformen WizWomen. Plattformen har därmed representation från alla de fyra största revisionsbyråerna representerade i nätverket, skriver tidningen Balans.

WizWomen grundades i december 2018 av den tidigare EY-delägaren och managementkonsulten Susanne Tillqvist tillsammans med Lise Tormod, vd för Cordial.
Plattformen består av kvinnor på delägarnivå från advokat-, revisions-, kommunikations- och managementkonsultbranscherna. BDO:s vd Malin Nilsson, PwC-delägaren Helena Kaiser de Carolis och chefen för Grant Thorntons Stockholmskontor Monika Wannholm är några kända revisorer bland medlemmarna. Också Deloittekonsulten Christina Bergman och skatterådgivaren Maria Andersson på KPMG är med.

”Tillsammans kan vi utforska alternativa sätt att bedriva verksamhet på med fokus på jämställdhet, hållbarhet och transparens … Men viktigast av allt är WizWomen’s fokus på affären. Jag vill att vi ska kunna visa att branschen – om den är mer transparent, hållbar och jämställd – kan växa med lönsamhet”, säger Jennifer Rock-Baley till Balans.

Joacim Sundell

Joacim Sundell, idag partner och ansvarig för PA Consultings erbjudande inom public services med fokus på transport, tar över efter Magnus Krusberg i rollen som Sverigechef. Det skriver konsultfirman i ett pressmeddelande. Magnus Krusberg går vidare till ”ett nytt uppdrag inom en av Sveriges storbanker”.
Sundell började på PA Consulting 2013 och har de senaste sju åren fokuserat på kundprojekt inom främst transport men även inom skatt, hälsa och domstolsväsendet. Mycket handlar om digitalisering och styrning av offentliga verksamheter. Dessförinnan arbetade han bland annat på IBM Global Business Services och på Deloitte Consulting.

Sören Knudsen, Nordenchef på PA, säger om nya Sverigechefen:

”Joacim är en stark ambassadör för PA och våra kärnvärden. Han har en etablerad ställning på den svenska marknaden och ett stort förtroende hos PA:s viktigaste kunder. Joacims starka ledarskap är viktigt för PA, och vår investerare The Carlyle Group, eftersom vi är rådgivare och implementationspartner till stora samhällskritiska verksamheter.”

PA Consulting är ett managementkonsultföretag som i Sverige inriktat sig som transformationsrådgivare inom såväl privat näringsliv som offentlig förvaltning. PA har 3 200 anställda globalt varav 350 i Norden och 100 i Sverige.

Lisa Lundmark

Lidköpingsbaserade Handheld, en svensk tillverkaren av stryktåliga datorer, rekryterar Lisa Lundmark som ny Head of Accounting, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Lisa Lundmark, är auktoriserad redovisningskonsult och FRS- ansvarig Skaraborg på EY i Lidköping. Hennes roll innefattar förutom koncernredovisning även att övervaka redovisnings- och finansfunktioner för alla Handhelds internationella dotterbolag.

Handheld är i en expansiv fas och har sedan årsskiftet flyttat till större kontor i både Tyskland och USA.

 

Patrik Israelsson

Patrik Israelsson blir revisionsdirektör hos Revisorsinspektionen. Han ska arbeta med kvalitetskontroller av revisionsbyråer samt att handlägga tillsynsärenden, skriver myndigheten på webbplatsen.

Patrik Israelsson arbetar på KPMG sedan 1998. Han är auktoriserad revisor sedan 2005 och är sedan sju år kontorschef, först för SME i Stockholm och nu för SME i Uppsala. Han har under en rad år varit en del i KPMG:s interna kvalitetsprocess som granskare.

Petra Örjegren

Företagarna har valt auktoriserad redovisningskonsulten Petra Örjegren till andre vice ordförande, rapporterar tidningen Balans. Örjegren är vd för ekonomibyrån Stabilisator och skriver och krönikör i Balans. Hon sitter sedan tidigare i Företagarnas styrelse.

Sara Viktorsson

Efter nästan 19 år som revisor väljer Sara Viktorsson att säga upp sin auktorisation. Istället tar hon sig an rollen som redovisningsansvarig på Wästbygg Gruppen. Viktorsson kommer senast från KPMG i Borås där hon arbetat sedan 2001.

Christina Kassberg

Energiteknikbolaget Climeon har utsett Christina Kassberg till Chief Financial Officer (CFO). Hon tillträder sin nya roll den 8 juni och kommer att ingå i Climeons koncernledning, enligt ett pressmeddelande.

”Christinas affärsfokus samt breda erfarenhet som CFO från både små och stora börsnoterade bolag, företag i tillväxtfas liksom mer mogna bolag är en otrolig styrka i den fas Climeon befinner sig i”, säger Thomas Öström, VD för Climeon.

Christina Kassberg har verkat som CFO i såväl tillväxtbolag som mogna bolag. Närmast kommer hon från rollen som Interim CFO för Resurs Holding AB. Dessförinnan har Christina Kassberg bland annat varit CFO för Addtech AB och CFO för Stim. Hon startade karriären inom revision på PwC.

Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Therese Andersson

Therese Andersson

Therese Andersson blir ny chef för verksamhetsområdet Medlem på FAR. Hon börjar på FAR den 17 augusti, enligt ett pressmeddelande.
Andersson får ansvar för strategiska medlemsfrågor och kommer att ingå i FAR:s ledningsgrupp. Hon efterträder nuvarande chefen för medlemsfrågor Annelie Dahlqvist som går i pension. Dahlqvist var länge FAR:s vd med ansvar för interna och administrativa frågor. Hon har sedan drygt ett år titeln vice vd och fortsätter på FAR till årsskiftet, då hon går i pension.

Therese Andersson är tidigare auktoriserad revisor på KPMG, men kommer närmast från bilhandelsföretaget Landrins bil där hon jobbat som ekonomi- och HR- chef.

”I min nya roll hos FAR ser jag framemot att få träffa våra medlemmar och förstå deras utmaningar. Jag vill veta vad de har för krav och önskemål på oss och vilka fler initiativ vi kan ta tillsammans för att ta stegen framåt”, säger Therese Andersson.

Therese Andersson arbetade med revision i 15 år, bland annat mot offentlig sektor både inom räkenskapsrevision och förvaltningsgranskning.

”Therese kommer in i en bra tid när vi behöver jobba ännu närmare våra medlemmar och driva utvecklingen av organisationen och branschen”, säger Karin Apelman FAR:s vd och generalsekreterare.

Katarina Lidén

Katarina Lidén har utsetts till ny vd för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, enligt ett pressmeddelande. Hon är i dag vd för SwedSec Licensiering och tillträder sin nya tjänst 1 januari 2021. Då lämnar den nuvarande chefen Anna-Carin Holmqvist föreningen.
Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden är en paraplyorganisation inom den svenska självregleringen på aktiemarknadsområdet. Huvudmännen för föreningen är Aktiemarknadsbolagens Förening, FAR, Fondbolagens Förening, Institutionella ägares förening, NASDAQ Stockholm, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Svenskt Näringsliv.

Kristina Sjöberg

KPMG Sveriges CFO Kristina Sjöberg får motsvarande roll på HSB Norra Stor-Stockholm, enligt ett pressmeddelande.
Hon lämnar KPMG efter mindre än ett år. Sjöberg har tidigare arbetat i ett flertal olika branscher, bland annat på ELU Konsult och The Chimney Pot.
Kristina Sjöberg tillträder i sin nya roll den 10 augusti och efterträder Daniel Asker. HSB Norra Stor-Stockholm bedriver sin verksamhet i Järfälla, Sollentuna, Upplands Väsby, Upplands-Bro och Sigtuna kommun

Britta Flinkfeldt

Britta Flinkfeldt

I höstas meddelade Arjeplogs kommunalråd, tidigare revisorn och redovisningskonsulten Britta Flinkfeldt (S) att hon avgår. Men eftersom partiet inte hittat hennes efterträdare sitter hon alltjämt kvar på posten, rapporterar SVT Nyheter.

”Jag har inte ett tråkigt jobb, men någon sorts bortre gräns finns det. Jag sitter inte hur länge som helst”, säger Britta Flinkfeldt till SVT.

Mats Abrahamsson, Socialdemokraternas ordförande i Arjeplog, hoppas kunna presentera en efterträdare i sommar. Britta Flinkfeldt är ekonom som i början av karriären var revisor på EY. Hon drev sedan i 17 år egen redovisningsbyrå och har de senaste 10 åren varit kommunalråd i Arjeplog.

Kristian Isberg

Kristian Isberg är ny vd för Falan Skog med verksamhetsområde i Blekinge, Skåne och södra Kalmar län.

”Jag är utbildad Skogsmästare och registrerad fastighetsmäklare och har tidigare arbetat på Mellanskog ek. för., Sydved AB, Bergs Timber produktion AB, Värderingsbyrån i Syd AB, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling och senast på LRF Konsult”, skriver Kristian Isberg på Facebook.

Tina Zetterlund

KPMG:s skattechef Tina Zetterlund är en av fem skattechefer nominerade till priset European Tax Practice Leader of the Year. Priset är ett av många inom skatt som brukar delas ut såhär års av tidningen ITR (International Tax Review).
Här är hela listan på nominerade europeiska skattechefer:

  • Jackie Hess – Deloitte (Deloitte Switzerland)
  • Tiago Marreiros Moreira – VdA Vieira de Almeida (Portugal)
  • Milen Raikov – EY (EY Bulgaria)
  • James Smith – Baker McKenzie (UK)
  • Tina Zetterlund – KPMG (KPMG Sweden)

Erika Forsgren

Revideco har anställt auktoriserade revisorn Erika Forsgren till kontoret i Skellefteå. Hon kommer närmast från PwC i samma stad.

“Hennes långa erfarenhet av ägarledda bolag och engagemang för företagarens situation blir en viktig vitamininjektion för såväl gamla som nya kunder på Revideco”, skriver Revideco på webbplatsen.

Mladen Pilipovic

Mladen Pilipovic går till programvaruföretaget Bokio där han blir blir Head of Engineering. Han kommer närmast från sin tjänst som Director of Engineering på Spotify.

“Bolaget är i en otroligt intressant fas där både potentialen och ambitionerna är stora. Bokios produkt är väldigt spännande och har en stor påverkan på företagsklimatet bland svenska småföretagare”, säger Mladen Pilipovic, i ett pressmeddelande.

Pilipovic har haft nyckelpositioner på Carmen Systems och Jeppesen innan han 2016 anslöt till Spotify där han i rollen som Director of Engineering ledde organisationen som utvecklade kärnfunktionalitet i företagets appar.

På Bokio kommer Pilipovic fokusera på ledarskap och teamutveckling, rekrytering och karriärutveckling för ingenjörer.

Bokio har nyligen gått samman med Red Flag och tagit in 80 miljoner kronor i riskkapital, se tidigare artikel. Bolaget har över 80 000 företag som kunder i Sverige och Storbritannien.

Ninni Mörch

Ninni Mörch, CFO på mediabyrån Jefferson (Relatable), är ny styrelsemedlem i it-säkerhetsbolaget Verisec AB (publ). Det framgår av kommunikén från årsstämman. Mörch startade karriären som revisor på PwC och har senare arbetat som CFO på Hemnet och Spray Passagen. Mörch har även tidigare styrelseuppdrag. Verisec arbetar med digitala identiteter och informationssäkerhet. Aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Malin Westerberg Blom

Efter nästan 24 år som revisor väljer Malin Westerberg Blom att säga upp sin auktorisation. Westerberg Blom har sedan 1996 arbetat på EY och har i huvudsak riktat in sig på offentlig sektor. Hennes nästa stop blir redovisningschef för Umeå kommun.

Lars Hansson

På SIE-Gruppens årsstämma den 5 maj valdes ny ordförande, Lars Hansson, programutvecklare och mannen bakom bokföringsprogrammet Edison. Det skriver tidningen Balans.
SIE-Gruppen är en intresseförening för utveckling av SIE-standarden. Standard Import och Export (SIE) bygger på den svenska BAS-kontoplanen och är en öppen standard för att enkelt kunna flytta redovisningsdata mellan olika programvaror, oavsett programvaruleverantör.
FAR:s ledamot i gruppen är Camilla Carlsson, auktoriserad redovisningskonsult.

Cristel Annell och Lina Brådhe

Affärs- och personalsystemet SoftOne anställer nya medarbetarna Cristel Annell (t.v.) och Lina Brådhe (t.h.), på bilden tillsammans med SoftOne Groups CEO och grundare, Håkan Lord. Enligt bolaget skapar digitaliseringen helt nya spelregler på marknaden inom tidsystem, bemanningsplanering och lönehantering.

”SoftOne Group växer starkt inom tid och lön och vi stärker oss nu ytterligare med Lina inom försäljning och Christel inom konsult, vilket vi är mycket glada för”, säger Håkan Lord, CEO SoftOne Group.

Lina Brådhe tillträdde i rollen som Senior Sales Executive New Accounts den 27:e april. Hon kommer ingå i den nya försäljningssatsningen SoftOne® Business Solutions som fokuserar på att möta efterfrågan från företagets kundgrupper via partnerskap, digital försäljning och rådgivning. Hon kommer senast från det amerikanska bolaget Planview.

Cristel Annell tillträdde som verksamhetskonsult med fokus på Tid, Lön och Ekonomi i början på maj, och ersätter Cia Tengman som går vidare med nya utmaningar. Annell kommer senast från Intelliplan, affärssystem för bemanningsföretag, där hon arbetat som verksamhetskonsult med fokus på ekonomi, effektivisering av ekonomi- och lönehantering. Hon har även tidigare erfarenhet som Lönechef.

SoftOne är specialiserat på affärs- och personalsystem till bl.a. hantverkare inom El, VVS, Bygg, och Handel. Kunder finns även inom hotell och restaurang, redovisningsbyråer samt tillverkande och tjänsteproducerande företag. Bolaget har 60 anställda på kontor i Stockholm, Göteborg och Helsingfors.

Annika Jersling

Annika Jersling. Foto M Lasson

Annika Jersling är ny vd för Hushållningssällskapet Juridik AB från den 1 maj. Hon är den första externa vd:n som rekryterats till Hushållningssällskapens gemensamma juridikbolag, som startades 2018. Den första vd:n Katarina Wiklund är enligt Linkedin vd på Hushållningssällskapet Östergötland.

Hushållningssällskapet Juridik vill enligt ett pressmeddelande växa ytterligare och öka närvaron i hela landet. Det gäller både möten på plats med kunder och utvecklingen av digitala tjänster.

”Svenska lantbrukare behöver mer juridisk hjälp både inom traditionell familjerätt och fastighetsrätt”, säger Johan Hemmingsson, styrelseordförande i Hushållningssällskapet Juridik AB.

Annika Jersling kommer närmast från Ludvig & Co (före detta LRF Konsult). Hon har lång erfarenhet av framför allt familjejuridik från bankvärlden, både som anställd och som egen företagare.

”Vi ska möta kunderna med hög kompetens. Jag vill göra juridiken enklare och öka tillgängligheten”, säger Annika Jersling.

Hon bor i Ystad och har sitt kontor hos Hushållningssällskapet Skåne i Kristianstad.

Hushållningssällskapet Juridik AB startades hösten 2018. Landets 15 hushållningssällskap står bakom bolaget som enligt pressmeddelandet samarbetar med bland andra Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). LRF deläger konkurrenten Ludvig & Co.

 

Sverker Tornhagen

KPMG: stärker erbjudandet inom Financial Crime Prevention genom att rekrytera en ny chef till tjänsteområdet. Sverker Tornhagen, tidigare ansvarig för AFC-området på Handelsbanken i Danmark startar sin nya tjänst på KPMG den 4 maj.

”Jag ser mycket fram emot att få bli en del av KPMG och få vidareutveckla Anti Financial Crimeaffären inom KPMG Sverige. Trots rådande läge är det inom AFC-området extremt mycket aktivitet”, säger Sverker Tornhagen i en kommentar.

Sverker Tornhagen har 15 år i den finansiella sektorn bakom sig, främst i Danmark och Sverige. Under dessa år har han främst ägnat sig åt Anti-Financial-Crime med fokus på Anti-Money-Laundering (AML), Counter-Terrorism-Financing (CTF) och Sanctions. Han har även arbetat med dessa frågor ur ett tillsynsperspektiv på Finansinspektionen.

Martina Larsson

Martina Larsson, audit manager på PwC i Stockholm, figurerar i tidningen Fastighetsnytts lista ”35 under 35”. Personerna på listan pekas ut som ”morgondagens stjärnor i fastighetsbranschen”.

”Martina brinner för att få möjlighet att träffa projektledare och göra platsbesök, vilket underlättar när hon sedan djupdyker i siffrorna. Som revisor arbetar hon med inriktning mot bolag inom fastighets- och entreprenadbranschen”, skriver tidningen.

Tommy Eklund

Regeringen har utsett Fortnox nya vd Tommy Eklund till styrelsen för Linnéuniversitetet i Växjö. Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen består bland annat av Pia Kinhult, före detta moderatpolitiker i Region Skåne och Sara Meunier, vice vd på Inera. Ordförande är Kerstin Hermansson, styrelseledamot i Swedbank.

Bo Ädel

Bo Ädel har börjat på Revisorsinspektionen (RI), där han ska delta i kvalitetskontroller och bidra med expertkunskap vid den riskbaserade tillsynen. Det skriver RI på sin webbplats. Ädel är auktoriserad revisor, certifierad kommunrevisor och har varit anställd på KPMG sedan 1990. Han har främst arbetat med offentlig sektor, försäkring och ägarledda bolag. Han har suttit i rådet för Kommunal redovisnings expertgrupp, deltagit i utredningen om ny kommunal redovisningslag och har varit ordförande i FAR:s grupp för offentlig sektor.

Björn Elfgren

Björn Elfgren, grundare av redovisningstjänsten Wint, blir vd för e-handelsplattformen Abicart.

Göteborgsbaserade Abicart startade som Textalk Webshop år 1998 och säger sig idag vara Sveriges största e-handelsleverantör med tusentals kunder i Sverige, Norge och Indien. Från och med den 1 april 2020 har Björn Elfgren tagit över rollen som vd, enligt ett pressmeddelande.

Björn Elfgren började karriären som auktoriserad revisor men startade för cirka 10 år sedan Wint, en redovisningstjänst som utvecklat egen bokföringsmjukvara.

År 2018 lämnade Elfgren vd-posten för Wint och ekonomichefen Daniel Johansson gick in som vd för bolaget, se tidigare artikel.

”Wint har förenklat företags bokföring till en teknisk lösning som i stort sett hanterar redovisningen helt automatiskt. Med Abicart vill vi förenkla på precis samma sätt. Vi ska ha en användarvänlig plattform och en bra supportfunktion. Både små och stora företag ska få känna att det är busenkelt att komma igång med försäljning online”, säger Björn Elfgren.

Christian Heger

Tidigare medarbetaren på EY:s M&A-avdelning Christian Heger blir ny vd
för Godfond i Sverige, fondbolaget som grundades av Stefan Krook och
Karl-Johan Persson, skriver Dagens Industri. Han kommer närmast från
rollen som vd för tennisklubben SALK i Stockholm.