Rikard Sahle

Från KPMG till Frejs

Rikard Sahle

Rikard Sahle är det senaste tillskottet på Frejs Revisorer AB. Han är auktoriserad revisor och började på byrån i februari i år. Senast kommer Rikard Sahle från KPMG AB där han arbetade i två och ett halvt år. Tidigare arbetade han på Moore Ranby AB i 15 år.