Sofie Hellgren

Från PwC till Transportstyrelsen

I maj slutade den autoriserade revisorn Sofie Hellgren på Pwc för att tillträda rollen som senior rådgivare på Transportstyrelsen. Detta framgår på Sofie Hellgrens Linkedin.