Hushållningssällskap utmanar redovisningsbyråer i väst

”Tydlig ambition att växa inom ekonomi- och juridik”.

Förhandsbesked: OK för revisor leda styrelse i icke vinstdrivande bolag

Men vid delägarskap i motorcykelsäljare går gränsen.

Redovisningskonsulter slår sig för bröstet

Srf konsulterna lanserar medalj för byråer med “Sveriges nöjdaste kunder”.

Sponsrad artikel


Deloitte-anställda ska hjälpa invandrare till bättre jobb

Får engagera sig som mentorer i ”Mitt Livs Chans”.

Bilden klarnar kring Ludvig & Co:s Lexly-affär

Techinvesteraren Håkan Roos ny storägare i juristutmanaren.

Försäljningen av Collector Ventures i full gång

”Ett tiotal seriösa intressenter” när andelar i Wint och Mr Shoebox kommer ut på marknaden.

“Digitaliseringen av bolagsjuristfunktionen är fortfarande i sin linda”

Så säljer EY "Legal Managed Services" till svenska kunder.

”Advokatbyråer särskilt lämpade för oberoende undersökningar”

Revisionsbyråer får tuffare inom compliance-utredningar, spår toppadvokat.

KPMG får granska Collector åt FI

Anders Bäckström rattar prestigeuppdrag.

”Affären är del av en större emission”

Lexly-grundaren vill ha ett tätt samarbete med Ludvig & Co.

”Jag ser fram mot utredningen”

Experter från FAR och Srf i ny skatteutredning om egenföretagande.