Helena Kernell

KPMG-alumn blir hållbarhetschef

Helena Kernell är ny hållbarhetschef på försäkringsförmedlaren Säkra. Kernell har under de senaste tre åren varit Chief Impact Officer vid Doconomy, ett svenskt klimatteknikbolag inom finanssektorn. Hon har tidigare haft seniora hållbarhetsroller vid SEB och Folksam och under flera år arbetat som revisor och rådgivare på KPMG.