Norskt bud på Modern Ekonomi

Vill ”anpassa och integrera Modern Ekonomi i ECIT:s befintliga redovisnings- och löneverksamhet” för att hitta synergier.

Daniel Bolin

Norska norska it- och redovisningskoncernen ECIT AS lägger ett bud på redovisningskoncernen Modern Ekonomi, som har 11 kontor i Sverige och som omsatte 104 Mkr i fjol. Budet är värt 57,6 Mkr och norrmännen betalar 3,90 kronor per aktie, en premie på 34 procent jämfört med stängningskursen i fredags. Modern Ekonomis aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market och bolaget har redovisat negativa resultat (efter finansiella kostnader) de senaste åren.

Modern Ekonomis styrelse rekommenderar budet. Femton av de större aktieägarna, som kontrollerar 82 procent av det totala antalet aktier och röster har lovat att acceptera budet, så länge det inte inom fem dagar kommer in något konkurrerande bud som är minst 25 procent högre än budet från ECIT.

Viktor Olsbo, oberoende styrelseledamot i Modern Ekonomi, vill inte närmare gå in på hur man resonerar.

“Vi hänvisar till pressmeddelandet och kan i nuläget inte ge ytterligare kommentarer”, säger Viktor Olsbo till Revisionsvärlden.

Bland de som accepterar budet finns Modern Ekonomis ordförande Mats Olsson och vd Frans Blom. Där finns även den störste ägaren Provobis Holding, som kontrollera av finansmannen Rolf Lundström i Göteborg. Även Blom är en av de större ägarna och kontrollerar privat och via bolag nästan 9 procent av bolaget.

ECIT:s svenska redovisningsdel ECIT Services, med vd Daniel Bolin, har vuxit snabbt i Sverige på senare år. Bolaget köpte i fjol redovisningsgruppen Fortner, som då hade sju kontor i södra Sverige. Hittills har ECIT i Sverige varit inriktat på litet större kunder. Såhär skriver ECIT om bakgrunden till budet:

Frans Blom

”ECIT etablerades i Sverige i och med att dess första förvärv gjordes 2015. Sedan dess har ECIT:s svenska verksamhet vuxit kraftigt både organiskt och via ytterligare förvärv inom Redovisning-, Löne-, och IT-tjänster. Modern Ekonomi kommer att stärka ECIT:s närvaro i Sverige betydligt inom redovisnings-, löne- och rådgivningsområdet och också stärka ECIT:s plattform gällande leverans av tjänster mot främst kundsegmentet små och medelstora företag. Modern Ekonomi kommer att dra nytta av ECIT:s finansiella styrka och förmåga att bygga och utveckla affärer i både Sverige och Norden.
Efter det att affären slutförts är avsikten att ECIT över tid ska anpassa och integrera Modern Ekonomi i ECIT:s befintliga redovisnings- och löneverksamhet i Sverige för att etablera en starkare enhetlig verksamhet och realisera potentiella synergier. I nuläget finns det inte några beslut om förändringar av ECIT:s eller Modern Ekonomis anställda, ledning eller organisation, inklusive anställningsvillkor och verksamhetsplats.”

Uppdatering: Inget nytt bud hade rapporterats på fredagen vid lunchtid.

Martin Hammarström

[email protected]