Hans Lindblad

Tar plats i Europeiska revisionsrätten

Styrelseproffset och tidigare statssekreteraren (M) Hans Lindblad tar från den 1 juni 2024 plats i Europeiska revisionsrätten. Det skriver han på Linkedin. Europeiska revisionsrätten övervakar EU:s räkenskaper och består av en revisor från varje medlemsstat. Idag heter den svenska revisorn Eva Lindström. Hon har tidigare bland annat varit riksrevisor och statssekreterare, fast i en S-regering.