Joakim Holmquist

Återvänder till EY i Örebro

Joakim Holmquist har beslutat att återvända till baka på EY i Örebro, efter en kortare tid som ekonomichef på Kumbro-koncern. Holmquist har jobbat på EY över 10 år.