Jessika Valmin Eckert

Ny chefsjurist på FAR

Jessika Valmin Eckert har rekryterats till tjänsten som chefsjurist på FAR. Hon kommer närmast från EY, där hon haft en tjänst som bolagsjurist och dataskyddsombud. Valmin Eckert har bakgrund som advokat och har även arbetat på Revisorsnämnden (nuvarande Revisorsinspektionen). Hon är sedan flera år aktiv i FAR specialistgrupp Etik. Jessika Valmin Eckert kommer att ingå i FAR:s ledningsgrupp. Hon tillträder den 12 augusti och efterträder Maria Lantz som fått en tjänst på If försäkringar.