Daniel Garpenfeldt

Från KPMG till B3 Consulting Group

Daniel Garpenfeldt har lämnat KPMG som auktoriserad revisor för att istället tillträda rollen som Head of Financial Control på B3 Consulting Group, vilket framgår av Linkedin.