Carolin Blomberg

Ny på Revisorsinspektionen 1

Carolin Blomberg började den 1 februari hos Revisorsinspektionen som revisionsdirektör. Hon kommer närmast från Jönköpings universitet och Länsförsäkringar Skaraborg. I Jönköping undervisade hon i redovisning och revision och på Länsförsäkringar arbetade hon på ekonomifunktionen. Hon har tidigare varit licensierad revisor i finansiella företag med ett fokus på försäkringsföretag.