Utmanare inom programvara inleder samarbete med prisad byrå

WeSoft tar fram version 2 av byråstöd tillsammans med kombibyrån Revideco.

Henrik Ahnkron

Programvaruuppstickaren WeSoft, en avknoppning från revisionsbyrån WeAudit, inleder ett samarbete med den prisade kombibyrån Revideco.
”Under våren kommer vi, tillsammans med Revideco, att ta fram version 2 av vårt byråstöd. Man kan säga att vi vidareutvecklar vår programsvit för kombibyråer. Det är lösningar som hjälper även redovisningskonsulterna att hålla koll på sin tid och sina projekt. Version 1 var i första hand utvecklad för revision”, säger Henrik Ahnkron, produktägare på WeSoft.

Målet är att halvera tiden som Revidecos konsulter lägger på varje kund, oavsett om det handlar om redovisning eller revision.

”Vi jobbar precis som många andra med hel del olika mjukvaror, både i produktionssystem och byråsystem. Det blir mer manuellt arbete än försvarbart, både i systemen och när data ska flyttas mellan systemen. Vårt mål är att jobba mer enhetligt och automatiserat för att öka effektiviteten och kvaliteten”, säger Revidecos vd Antti Niemi, som uppger att han kom i kontakt med WeSoft genom branschorganisationen FAR. Niemi sitter i juryn för FAR-priset ”Årets Framtidsbyrå” som Revideco fick redan 2019. WeAudit, byrån bakom WeSoft, tog hem priset 2021.

”Jag förstod ganska snabbt att det WeSoft byggt inte bara var ett steg in i framtiden, utan två. Svårigheten ligger i två delar. Dels att samla alla programvaror – men kanske viktigare – att skapa en tydlig arbetsmetodik”, säger Antti Niemi.

Antti Niemi

Vad kostar WeSofts lösning jämfört med den befintliga?

”Vi kommer byta många mjukvaror så det är svårt att jämföra direkt men vi kommer att minska våra totala licenskostnader. Den stora besparingen är värdefull tid”, säger Antti Niemi.
Henrik Ahnkron hoppas att byråstödet kan hjälpa byråerna att tackla resursbrist och få ner arbetstoppar.

WeSofts lösning presenterades först som ett säljstöd (CRM) men har utvecklats till en programsvit som sägs omfatta byråstöd inklusive tidrapporterring, kundportal, CRM (säljstöd) inklusive verktyg för kundkännedom (KYC), automatiserad e-signering, bolagsinfo samt filhantering. Enligt Henrik Ahnkron kan delarna samordnas till ”ett sömlöst flöde”. WeSoft bygger också en integration med transaktionsanalysprogrammet Link. Bakom Link står Umeåföretaget Senseworks, som även håller på att utveckla ett revisionsprogram, se tidigare artikel.

Martin Hammarström

[email protected]