Sara Lissdaniels

Blir hållbarhetsspecialist på FAR

Branschorganisationen FAR utser Sara Lissdaniels till hållbarhetsspecialist. De senaste åren har hållbarhetsfrågorna fått ett ökat fokus, bland annat i och med EU:s direktiv om företagens hållbarhetsrapportering, CSRD, som nu ska implementeras i Sverige.

“För att vara fortsatt relevanta behöver vi förstärka inom hållbarhet och därför är det väldigt glädjande att vi nu har en egen hållbarhetsspecialist”, säger Therese Andersson, affärsområdeschef Medlem på FAR.

Sara Lissdaniels är i grunden auktoriserad revisor och har arbetat på FAR sedan 2021. Hon har tidigare varit anställd på bland annat Mazars och KPMG. Hon tillträder sin nya tjänst den 1 december.