Analytiker vill ge börsen revisionsskolad ”insatsstyrka”

I börsnoterade bolag bör OMX Nasdaq får en tydlig roll som uppdragsgivare, skriver journalisten och bolagsanalytikern Per Lindwall.
I en krönika i nättidningen Realtid påminner Per Lindvall om tre stora internationella redovisningsskandaler, Wirecard, NMC Health och Kaloti, där EY:s insats som revisor har ifrågasatts. Han nämner även diskussioner runt redovisningen i svenska bolag som Oscar Properties och Serneke.

”Alla dessa skandaler visar att det finns ett strukturellt problem inom revisionsbranschen”, anser krönikören, som dock inte är säker på att revisionen skulle bli bättre om big fours oligopol inom storbolagsrevision skulle brytas upp, något som diskuterats framför allt i Storbritannien.

Grundproblemet är istället att revisionsbyrån lätt hamnar i knät på det reviderade företaget och dess ledning. En lösning vore att öka börsernas ansvar för sina noterade bolag.

“OMX Nasdaq borde exempelvis ha mycket större möjligheter att granska revisionen för de bolag som är noterade. En kvalificerad revisionsskolad ”insatsstyrka” som kan gå in och granska bolag, både rent slumpmässigt men även de fall där det föreligger misstankar om tveksamheter runt redovisningen i sina noterade bolag vore ett steg framåt”, skriver Per Lindvall i Realtid.

Martin Hammarström

[email protected]