Angrepp på storbyråernas kundskyddsklausuler

”Att låsa in medarbetare och kunder genom klausuler är oförenligt med god revisorssed”.

Ur DI den 26 nov.

De stora revisionsbyråernas kundskyddsklausuler i medarbetarnas anställningsavtal är oförenliga med god revisorssed. Det skriver två välkända branschprofiler i en debattartikel i Dagens Industri. Debattörerna Dan Brännström, tidigare generalsekreterare i FAR och Urban Engerstedt, tidigare chefsjurist i samma branschorganisation, skriver att en auktoriserad revisor på en Big Four-byrå som vill byta arbetsgivare eller starta eget (och ta med sig kunder) enligt klausulerna ofta måste betala ett personligt vite till sin gamla arbetsgivare på motsvarande upp till 50 procent av arvodena under två års tid. Så även i de fall det är kunden som insisterar på att följa med.

Skribenterna kritiserar inte klausulernas användande när det gäller delägare, utan hur de används i andra anställningsavtal. Ofta kallas de konkurrens- eller kundskyddsklausuler, som i praktiken låser kunden hos byrån. Ur byråns synvinkel kan de vara ett sätt att säkerställa att man får avkastning på den tid som investerats i att utbilda revisorn.

”När den stora byrån kräver en tidigare medarbetare på ett ansenligt personligt vite, och den nya arbetsgivaren varken kan eller vill delta i handeln med kundstockar, måste tvisten lösas i domstol, även när kunden själv initierat bytet för att följa med sin revisor eller av annan anledning ändå vill lämna den tidigare revisionsbyrån. Storbyråns agerande framstår som omodernt jämfört med den syn på ledarskap och medarbetarskap som spirar i nya framväxande byråer. Som brickor i handeln med kundstockar utsätts medarbetarna för privatekonomiska risker. Tillsammans med rättegångskostnader kan vitet snabbt komma upp i miljonbelopp. Detta är ovärdigt revisorsprofessionen, och det främjar definitivt inte revisions- och rådgivningsbranschens attraktionskraft”, skriver Dan Brännström och Urban Engerstedt.

De skriver även att den internationella etikkoden för revisionsbranschen anger att allmänintresset överskuggar behoven hos en enskild arbetsgivare.

”Att stora byråer, oberoende av kundens önskemål eller omständigheter i övrigt, slentrianmässigt hotar en revisor tillika tidigare medarbetare med vite är enligt vår mening oförenligt med god revisorssed”, anser skribenterna.

De pekar också på att ett av målen med EU:s revisionsreform, som Sverige implementerade 2016, var att öka konkurrensen inom branschen och att kundskyddsklausulerna går stick i stäv mot detta.

”Det är hög tid för branschen att i självregleringens namn finna ett sätt att balansera ett rimligt skydd för en byrås ekonomi med behovet av fri konkurrens om både medarbetare och kunder”, avslutar skribenterna i Dagens Industri.

Transparens: Dan Brännström är ordförande i Revisionsvärldens ägarbolag.

Martin Hammarström

[email protected]