”Kunskap, kvalitet och kontroll viktiga ingredienser”

Auktorisationen av redovisningskonsulter en bra kvalitetsstämpel enligt FAR och Srf konsulterna.

Karin Apelman.

Efter att Saldo Redovisning i en intervju i Revisionsvärlden ifrågasatt dagens auktorisation av redovisningskonsulter rycker branschorganisationerna ut och försvarar titeln ”Auktoriserad redovisningskonsult”.

”Auktorisationen är en kvalitetsstämpel. Du skulle ju aldrig drömma om att anlita vem som helst att göra ditt badrum, dra dina elledningar eller behandla din onda rygg utan någon form av ’bevis’ på att den du anlitar har kunskap. Auktorisationen är ett sådant bevis”, skriver FAR:s generalsekreterare Karin Apelman.

Hon får medhåll av Mikael Carlson, branschansvarig redovisning hos Srf konsulterna.

”Näringslivet behöver redovisningskonsulter som håller hög kvalitet och det blir både effektivt och rätt från början med någon som kan och som hjälper till att bygga företagets förtroende hos kunder och intressenter. Auktorisationens uppgift är att säkerställa just detta”, skriver Mikael Carlson.

Han pekar på att auktorisationen inte bara ska användas utåt mot kunder utan är lika viktig internt inom redovisningsbranschen.

”Auktorisationen är en viktig anledning till den ökade status som yrkesrollerna redovisningskonsult och lönekonsult har på marknaden idag. Redovisningskonsulterna är inte längre ’bokförare’ som det kallades förr, utan har en tydlig konsultativ roll. Den har även bidragit stort till att vi idag har spännande karriärvägar som lockar nya till branschen”, skriver Mikael Carlson, som fortsätter:

Mikael Carlson

”Auktorisation eller certifiering spelar ingen roll, men det kommer att ha betydelse även i framtiden att ha någon slags bekräftelse på sin kompetens. När vi är ute på Yrkeshögskolorna och träffar studenterna där så har de siktet inställt på att ta sin auktorisation så snart de har yrkeserfarenheten”, skriver Mikael Carlson.

Branschorganisationerna anser inte (som Saldo) att dagens titel och auktorisation låser fast konsulterna i arbetssätt som gör att de får svårare att ta klivet mot rådgivarrollen.

”Tvärt om upplever vi att intresset för att bli Certifierad Affärsrådgivare är mycket stort. Branschen vill framåt. Det handlar nog mer om hur du som arbetsgivare är villig att satsa på kompetensen än att de som är verksamma inte vill komma vidare”, skriver Mikael Carlson.
Karin Apelman tycker att det är tråkigt när icke auktoriserade redovisningskonsulter försöker minska betydelsen av auktorisationen.

”Det är olyckligt, för vi är en bransch där det är viktigt att göra rätt saker i rätt tid och på rätt sätt. Då är kunskap, kvalitet och kontroll viktiga ingredienser som vi inte kan tulla på”, skriver hon.

Saldo Redovisning tycker att titeln Auktoriserad redovisningskonsult behöver ritas om och få ett annat mer ”framåtriktat” innehåll. Där håller branschorganisationerna delvis med, även om de pekar på att standarderna REX och Reko utvecklas löpande och redan tar höjd för rådgivning.

”Inom Srf konsulterna har vi sedan länge banat väg för att ta rollen mot ökad rådgivning. Vi har till och med tagit fram ett särskilt certifieringsprogram för affärsrådgivare och vi ser ett mycket stort intresse i branschen att bli just affärsrådgivare. För oss är det är ett kvitto på att branschen också är redo att ta klivet in i affärsrådgivarrollen”, skriver Mikael Carlson, som refererar till diplomeringen Srf Certifierad Affärsrådgivare som är en påbyggnadsutbildning för den som redan är Srf Auktoriserad Redovisningskonsult.

FAR anser att rollen som redovisningskonsult absolut ska utvecklas med förändrade arbetssätt, mer digitala lösningar och automatiseringar, men ser inget behov av ytterligare en titel.

”Rådgivarrollen är delvis annorlunda än den ’gamla’ redovisningskonsultrollen, men våra medlemmar har lämnat rådgivning till sina kunder under lång tid. Det vi ser är att ren affärsrådgivning ökar och det tar auktorisationen höjd för. Man behöver inte ytterligare en titel för den typen av rådgivning”, skriver Karin Apelman.

Tvärtemot Saldo redovisning anser Srf konsulterna att branschstandarderna REX och Reko är väl lämpade även för byråer som vill jobba med automatiserad redovisning.

”Vår uppfattning är att de som utvecklar branschens program idag och framåt är väldigt glada att vi i Sverige har branschstandards att utgå ifrån när man ska rigga processer och automatiserade flöden”, skriver Mikael Carlson.

Läs även om Revisionsvärldens läsarenkät om auktorisation.

Martin Hammarström

[email protected]