Srf konsulterna och FAR vässar pennorna

Debatt om revisionsplikt blossar upp igen.

DI Debatt den 13 och 16 jan samt debattörer från vänster: Roland Sigbladh, Caroline af Ugglas, Magnus Larsson, och Dan Brännström.

Branschorganisationerna Srf Konsulterna och FAR startar året med en nygammal debatt. Bakgrunden är en ett förlag från Riksrevisionen om återinförd revisionsplikt för små aktiebolag, som presenterades kort före jul. Riksrevisionens rapport anser att reformen från 2010 kostat mer än den smakat.

Kvaliteten på årsredovisningarna har sjunkit när bolag valt bort revision och inte heller anlitat en auktoriserad redovisningskonsult. Vidare har arbetet mot ekonomisk brottslighet försvårats samtidigt som risken för skatteundandragande ökat,  se tidigare artikel. Rapporten visar även att företag utan revision betalar 7 procent mindre i skatt.

Rapporten har skapat oro i näringslivskretsar och i lördags publicerades en debattartikel i Dagens Industri signerad av företrädare för fyra näringslivsorganisationer, Srf konsulternas vd Roland Sigbladh samt Andrea Femrell, vd Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Näringslivsorganisationerna är Svenskt Näringsliv, Företagarna, LRF och Småföretagarnas Riksförbund – stor uppslutning mot förslaget således. I texten vänder sig artikelförfattarna mot att Riksrevisionen har ett myndighetsperspektiv och i utvärderingen tar för lätt på den besparing och förenkling som den slopade revisionsplikten inneburit för bolagen.

”För många är en besparing av revisionskostnaden, som normalt uppgår till 20.000 kronor snarare än de 10 000 som anges i rapporten, av stor betydelse. Andra tycker det är värt att få en revisors ögon på bokföringen. Sådan valfrihet gillar vi. Totalt sett har den avskaffade revisionsplikten inneburit besparingar för företagare på flera miljarder kronor och att ett stort antal nya aktiebolag har bildats. Att då påstå att reformen inte uppnått sitt syfte är obegripligt”, skriver artikelförfattarna i Dagens Industri.

Författarna pekar på att Sverige tillsammans med Finland har de lägsta gränsvärdena för revision i EU. I länder som Tyskland och Storbritannien ligger kravet på revision på en väsentligt högre nivå.

”Det internationella perspektivet omnämns inte trots att det knappast kan vara okänt för Riksrevisionen … Sverige kan hantera småföretagens redovisning utan att återinföra den tvångslagstiftning som vi en gång avskaffat. Övriga länder i EU har höjt gränsvärdena i stället för att tvinga företagen till onödiga kostnader – det säger något om utredningens slutsatser”, skriver artikelförfattarna.

På tisdagen publicerar FAR moteld i form av en replik.

“Det står klart att experimentet med slopad revisionsplikt misslyckats”, skriver FAR ordförande Magnus Larsson och generalsekreterare Dan Brännström i Dagens Industri.

“Med utgångspunkt i Riksrevisionens rapport finns det anledning att tänka nytt om revisionens roll i näringsliv och samhälle, snarare än att än en gång fokusera på gränsvärden och mer eller mindre relevanta internationella jämförelser”, skriver FAR.

FAR anser att “mycket talar för” att det alltid ska finnas revisor i aktiebolag.

“Ett skäl är att det är av stort värde för effektivitet och tillväxt med en företagsform som åtnjuter högt förtroende. Ett annat är att aktiebolagets konstitution med begränsat betalningsansvar för aktieägare och prövning av ansvarsfrihet i grunden förutsätter revision. Ett tredje är att konkurrensneutraliteten säkerställs. Att revisionen skapar värde och trygghet för det enskilda bolaget får naturligtvis inte glömmas bort”, skriver FAR i debattartikeln.

FAR-företrädarna passar även  på att slå ett slag för obligatorisk revisor i alla stiftelser, i verksamheter som finansieras av skattemedel, samt i bostadsrättsföreningar.

Följande personer skrev under näringslivets artikel i helgen:

Andrea Femrell, vd Näringslivets Regelnämnd NNR

Caroline af Ugglas, vice vd, Svenskt Näringsliv

Günther Mårder, vd, Företagarna

Roland Sigbladh, vd, Srf konsulternas förbund

Peter Thörn, förbundsordförande, Småföretagarnas Riksförbund

Anders Holmestig, vice vd, Lantbrukarnas Riksförbund

Länk till den första debattartikeln.

Länk till FAR:s replik.

Även BDO-revisorn John Osser diskuterar Riksrevisionens rapport i en sponsrad artikel i nättidningen Realtid. Han får mothugg i ett pressmeddelande signerat Anders Andersson, styrelseledamot i Småföretagarnas Riksförbund. Några dagar senare levererar John Osser en replik.

 

Martin Hammarström

[email protected]