Riksrevisionen: ”Återinför revisionsplikten för små aktiebolag”

Srf Konsulterna: ”häpnadsväckande slutsatser”.

Revisionsplikten som avskaffades för små aktiebolag för sju år sedan bör införas igen. Det kommer Riksrevisionen fram till i en ny rapport.

Riksrevisionen anser att reformen har haft få positiva effekter och samtidigt medfört en ökad risk för skattefusk och försvårat arbetet mot ekonomisk brottslighet. Tanken med den avskaffade revisionsplikten var att det skulle bli lättare och billigare administration för småföretagen och att det skulle leda till mer konkurrenskraft och leda till att fler anställdes.

Rapporten visar att aktiebolag som valt bort revisionen istället haft en långsammare ökning av nettoomsättning och personalstyrka. Både jämfört med sig själva innan revisionsplikten togs bort och jämfört med bolag som behöll revision.

”I snitt har bolagen sparat ungefär 10 000 kronor på att inte anlita en revisor. I övrigt kan vi inte se att reformen haft några nämnvärda positiva effekter på bolagens utveckling – snarare tvärtom”, säger Nedim Colo, projektledare för granskningen.

Efter att revisionspliktens avskaffande har antalet anmälningar av revisorer till Ekobrottsmyndigheten minskat från omkring 300 per år till närmare noll. Skatteverket ska också ha fått in färre orena revisionsberättelser och detta gör att verket går miste om tidiga indikationer på att allt inte står rätt till i olika bolag. Sammantaget är Riksrevisionen rekommendation att revisionsplikten för små aktiebolag återinförs.

Branschorganisationen Srf konsulterna sågar Riksrevisionens rapport och tycker att slutsatserna delvis är ”häpnadsväckande”. Att antalet orena revisionsberättelser har minskat beror helt enkelt på att färre bolag väljer revision, tror Srf konsulterna.

”Hela EU har avskaffat revisionsplikten för mindre företag för att stimulera näringslivet och med betydligt högre gränsvärden än de svenska. Förslaget att återinföra revisionsplikten är en diskriminerande och högst nedlåtande åsikt om hela det svenska näringslivet, som därmed beskrivs som mer brottsbenäget än övriga länders företagare genom att reformen inte skulle kunna hanteras i Sverige”, säger Mikael Carlson, branschansvarig redovisning hos Srf konsulterna.

Branschorganisationen FAR hyllar däremot Riksrevisionens rapport.

”Äntligen har det gjorts en utvärdering av reformen … Det är oerhört intressant att rapporten lyfter revisorns betydelse för företagens tillväxt i form av omsättning och antal anställda, något som i sin tur har effekt på skatteintäkterna”, säger Dan Brännström som är generalsekreterare i FAR, i ett pressmeddelande.

Srf Konsulterna påminner om att Ekobrottsmyndigheten i fjol föreslog att de aktiebolag som inte har revisor måste anlita en auktoriserad redovisningskonsult. Det skulle ge en löpande kontroll mot eventuella ekonomiska brott, långt snabbare än via revision, som ju sker i efterhand. Srf har lanserat ett alternativ till revision som de kallar Rapport om årsredovisningen. Rapporten beskrivs som en ”ny möjlighet för alla bolag … att få ett kvalitetskvitto som kan utfärdas av en auktoriserad redovisningskonsult”. Rapport om årsredovisningen erbjuds alla bolag som ska upprätta årsredovisning för år 2017.

”Revision är det ena sättet att säkerställa kvaliteten i redovisningen och Rapport om årsredovisning det andra”, skriver Srf konsulterna.

Martin Hammarström

[email protected]