Ny branschmässa för ekonomer

Svenska Mässan i Göteborg lanserar mötesplats för ekonomistyrningsproffs.

Henrik Edman. Foto: Emelie Asplund

Ekonomi Expo har premiär på Svenska Mässan i Göteborg i november. Det är en av få mässor för yrkesverksamma ekonomer. Målgruppen för Ekonomi Expo är ekonomer och företagsledare som är intresserade av kompetensutveckling och trendspaning, både i form av handfasta råd och i form av inspiration. Det ska bli seminarier om de senaste rönen kring hur man tryggar, utvecklar och förbättrar sina verksamheter, men också ett tillfälle att knyta kontakter med leverantörer och rådgivare.

”Ekonomer tampas med växande komplexitet där framgångsfaktorerna består av smartare affärsanalyser och nya vinstdrivande modeller. Behovet av att hitta ny teknik, nya samarbetspartners och modeller som optimerar och effektiviserar deras arbete har aldrig varit större”, konstaterar Henrik Edman, affärschef på Svenska Mässan.

Förutom mässdelen ingår även en större konferens med inriktning mot framtidens företagsmodeller och ekonomistyrning.

”Vi kommer att jobba väldigt hårt för att få ihop ett mycket bra program, framåt mars kommer en del av programmet att vara klart att presentera”, säger Henrik Edman till tidningen Civilekonomen.

Det är första gången som Svenska Mässan arrangerar på en mässa inom det här området och Edman säger sig redan uppleva ett stort intresse för Ekonomi Expo som öppnar dörrarna den 14-15 november.

”Vi tror det finns en lucka och ett behov av en sådan mötesplats. Det som finns är Kommek, men det är på den offentliga sidan. Inom den privata sidan finns olika arrangemang och kurser på lokal och regional nivå, men ingen som tagit ett större initiativ”, säger Henrik Edman. DubaiModels24

Svenska Mässan startar Ekonomi Expo helt på eget initiativ men välkomnar samarbetspartners. Mässan arrangeras parallellt med Kvalitetsmässan, Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling.

Andra branschmässor:

Ekonomi & Företag. Den 28-29 september på Kistamässan utanför Stockholm.

Kommek. Återkommer först 2018 i Malmö.

Den här artikeln har tidigare publicerats i Civilekonomen.

 

Martin Hammarström

[email protected]