God arbetsmarknad för unga ekonomer

Nästan hälften får jobb före examen.

En färsk studie från den fackliga paraplyorganisationen Saco visar att tillgången på nyexaminerade civilekonomer är god, men att de nyutexaminerade ändå har lätt att få jobb. Närmare hälften av studenterna får ekonomjobb redan före avslutad utbildning och de allra flesta får snabbt en tillsvidareanställning.

sacomonter_forbund335
Studenter på jakt efter jobb

De närmaste åren beräknas arbetslösheten bland ekonomer minska långsamt i takt med att examenskullarna minskar. Sammantaget är bedömningen på fem års sikt att arbetsmarknaden för nyexaminerade ekonomer är i balans. Bäst bedöms arbetsmarknaden bli för redovisningsekonomer. För marknadsförare, finansierings- och nationalekonomer är marknaden i stort sett i balans, enligt rapporten.

 

Martin Hammarström

[email protected]