Slopade revisionsplikten för småbolag utvärderas

Riksrevisionen granskar konsekvenserna av omstridd reform.

avgående Riksrevisor Margareta Åberg

Riksrevisionen utvärderar avskaffandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag. Revisionsplikten för mindre aktiebolag avskaffades 2010 och omfattade drygt 70 procent av aktiebolagen.

”Sedan dess har många aktiebolag valt bort revision samtidigt som allt fler väljer att driva egna företag i denna form”, skriver Riksrevisionen på sin webbplats.

Det har sagts att den slopade revisionsplikten lett till minskade skatteintäkter och ökad ekonomisk brottslighet, men enligt Riksrevisionen är kunskapen om reformens effekter begränsad.

”Mot den bakgrunden granskar Riksrevisionen i vilken utsträckning avskaffandet av revisionsplikten har motsvarat de förväntningar som knöts till reformen och vilka reformens konsekvenser blev för de närmast berörda myndigheterna”, fortsätter Riksrevisionen.

Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i oktober 2017. Projektledaren för granskningen heter Nedim Colo.

 

Martin Hammarström

[email protected]