Bakslag för EY om Saabrevision

Förvaltningsrätten backar upp Revisorsnämnden om varning.

Det var i fjol som den EY:s förre ordförande varnades av Revisorsnämnden (RN) för revisionen av Saab Automobile. Varningen handlade bland annat om en antedatering av Saabs årsredovisning, som skedde under Saabs dödskamp före konkursen.075

Efter varningen backades den varnade revisorn upp av EY som snabbt meddelande att RN-beslutet skulle överklagas. Nu rapporterar nättidningen Realtid att förvaltningsrätten går på RN:s linje. Domstolen anser att revisorn borde vidtagit granskningsåtgärder efter att företagsledningen i Saab klassade om lån på 295 miljoner kronor till aktieägartillskott. “Såvitt framkommit inhämtade (revisorn) inte några revisionsbevis för att styrelsen godkänt ändringarna i årsredovisningen”, skriver förvaltningsrätten i domen, som även pekar på att det inte lämnades någon ny revisionsberättelse efter att årsredovisningen hade ändrats.
Förvaltningsrätten anser därför inte att en erinran hade varit att varit en tillräcklig disciplinär åtgärd.
Revisorn har enligt Realtid överklagat beslutet till Kammarrätten.

Martin Hammarström

[email protected]