Mazars-revisor varnad av RN

Borde detaljgranskat intäkterna i NGM-bolag.

En auktoriserad revisor vid Mazars har varnats av Revisorsnämnden (RN) för sin revision av NGM-noterade blodanalysbolaget Lifeassays i Lund. Disciplinärendet gäller räkenskaperna för 2014 och granskningen sattes igång efter en kvalitetskontroll.

Lifeassays kan sägas vara ett förhoppningsbolag och har de senaste åren genomför en rad emissioner. I årsredovisningen för 2014 skriver den varnade revisorn en särskild upplysning om att pengarna håller på att ta slut, men att styrelsen bedömer att det finns goda möjligheter att ta in nytt kapital, vilket också skedde.

Lifeassays var därför i behov av att gentemot investerarna kunna uppvisa stigande intäkter. Ändå bedömde revisorn inte risken för oegentligheter vad gäller intäkterna som väsentlig och granskningen av intäktsredovisningen gjordes därför inte tillräckligt noggrant, anser tillsynsnämnden i beslutet som har diarienummer 2016-520. Revisorn gjorde visserligen vissa ”substansgranskningsåtgärder” som att jämföra bruttovinstmarginaler, men har inte kunnat visa att man detaljgranskat fakturor för 2014.

Vid senaste bolagsstämman byttes den varnade revisorn ut mot en kollega men det har enligt Mazars inget med disciplinärendet att göra utan beror på att samman revisor varit ansvarig i sju år.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *