Alliansen driver på för sänkt revisionsplikt

Riksdagsmotion bifölls.

Riksdagshuset Foto: Melker Dahlstrand

På onsdagen beslutade riksdagen att ge regeringen i uppdrag att återkomma med dels ett lagförslag om att kravet på aktiekapital i privata aktiebolag sänks till 25 000 kr, dels ett ”initiativ till att överväga” om fler företag kan undantas från revisionsplikten. Det skriver tidningen Balans.

Båda frågorna väcktes av alliansledamöter som skickat in förslagen under den allmänna motionstiden.

 

 

Martin Hammarström

[email protected]