“Ökad konkurrens är bra för alla”

Olika syn på hur snabbt byråerna förändrar affärsmodellen.

Från vänster: Dan Brännström, Hanna Montoya, Erik Emilsson, Ola Gunnarsson, Karin Apelman och Mikael Carlson.

Vid Revisionsvärldens seminarium Avspark 2020 förra veckan hölls en paneldebatt på temat rådgivning. Deltagare var Hanna Montoya (Keeper), Erik Emilsson (Revideco), Ola Gunnarsson (Aspia), Mikael Carlson (Srf) och Karin Apelman (FAR).

Moderatorn Dan Brännström inleder med att fråga varför branschen förändras så långsamt. Många byråer har långt kvar när det gäller exempelvis att ställa om sin affärsmodell till fastpris eller att paketera rådgivningstjänster. Brännström får direkt en motfråga av FAR:s Karin Apelman, som undrar om det verkligen går så långsamt.

“Olika delar av branschen utvecklas olika snabbt, och varje företag har sina förutsättningar. Det kanske inte behöver vara ett problem. Det kan snarare vara ett tecken på att branschen har en bredd”, säger Karin Apelman.

Även Aspiachefen Ola Gunnarsson anser att händer en hel del.

”De sista fyra till fem åren skulle jag säga att vi har haft en hockeyklubbseffekt. Det har exempelvis kommit in en mängd nya aktörer som kommer från teknikhållet och inte från redovisningshållet”, säger Gunnarsson.

Srf:s Mikael Carlson vill nyansera och säger att det går lite långsammare än vad det kunde göra. En orsak till den långsamma förändringstakten menar han är tradition och trygghet där kunden inte vill förändra väletablerade processer. Han menar även att demografin spelar roll där många konsulters höga ålder gör att de är mindre förändringsbenägna.

”Redovisningstjänsten är också ofta en liten del av bolagens totala omsättning och kanske därför inte en kostnad man ser över i större utsträckning. Vi kör därför lite på handbroms”, säger Mikael Carlson.

Redovisningsbyrån Keeper:s Hanna Montoya bryter in och säger att det går alldeles för långsamt, men erkänner samtidigt att hon kommer från en byrå som är van vid att ”dra av plåstret”.

”Vi gick över till fastpris på tre månader, säkert med en del fel på vägen, men den dagen kunden frågar oss om vi har digitala lösningar måste vi vara redo att erbjuda det. Då gäller det att börja i tid.”

Kombibyrån Revidecos Erik Emilsson håller med och understryker att bra saker tar tid.

”Vi måste börja snurra på saker. Det tar tid när man har med människor att göra.”

Brännström frågar Aspiachefen vad han tror att riskkapitalbolagens intåg i branschen kommer betyda för förändringsbenägenheten och produktutvecklingen.

”Jag tror på marknadskrafter. En ökad konkurrens är bra för alla. Det driver på innovation och ställer högre krav på att vi har relevanta produkter. Jag tror det är en utveckling som vi får se när det kommer in nya aktörer på marknaden, oavsett om de kommer in med riskkapital eller nya smarta produktlösningar”, säger Gunnarsson, vd för PE-bolagsägda Aspia.

Redaktionen

[email protected]