”Etiken i branschen är bra”

Bokaktuelle advokaten Carl Svernlöv ger en känga åt medierna.

Carl Svernlöv

Det finns en tendens att skylla på revisorerna när något har gått snett, vilket delvis beror på en missuppfattning i medierna. Men etiken i branschen är bra. Det säger Carl Svernlöv advokat och  professor i associationsrätt vid Uppsala universitet, i en intervju med tidningen Balans.
Svernlöv menar att det är viktigt för förtroendet att revisorerna har en hög branschetik. Samtidigt anser han att etiken i branschen är bra.

”Det finns en tendens att skylla på revisorerna när det går snett. Den kritiken är långtifrån alltid befogad. Man glömmer bort att det är styrelsen som har ansvaret och att revisorn bara har en kontrollerande funktion”, säger Svernlöv till tidningen.

”Ändå existerar kritiken. Delvis tror jag att det beror på en missuppfattning från medierna om revisorernas funktion och vilken förmåga de har att påverka vad som faktiskt händer i bolagen”, tillägger han.

Carl Svernlöv arbetar till vardags som advokat på Baker McKenzie, ofta företrätt revisionsbyråer i domstol. Han har även varit ombud för styrelseledamöter i HQ i det omfattande HQ-målet. Svernlöv är aktuell med en bok, Aktiebolagsrätt för revisorer, som han skrivit tillsammans med KPMG:s chefsjurist Peter Åkersten. ohio fake ids

Martin Hammarström

[email protected]