Antalet revisorer fortsätter att minska

”Om många revisorer försvinner är det inte bara så att man kan trolla fram nya.”

Källa: Revisorsinspektionen. Kurvan har fortsatt nedåt efter 2017.

Antalet revisorer i Sverige fortsätter att minska. Enligt Revisorsinspektionens senaste statistik är antalet kvalificerade (auktoriserade och godkända) revisorer nu nere på 3267, vilket är en minskning med en fjärdedel från toppnivåerna i slutet av 1990-talet.

”Min personliga reflektion är att Sverige är ett litet land och vi har inte så många revisorer. Det är ett litet och sårbart system”, säger David Gripenhjärta, avdelningsdirektör på Revisorsinspektionen (RI), till nättidningen Realtid.

Han pekar på problemet att det tar lång tid att bli auktoriserad.

”Om många revisorer försvinner är det inte bara så att man kan trolla fram nya. Det kommer alltid att krävas en lång utbildning för att bli revisor, så i tider då efterfrågan ökar är det tufft att få fram revisorer i den omfattning som behövs”, säger David Gripenhjärta till Realtid.

För att råda bot på den ökande revisorsbristen har RI lanserat en rad förslag, bland annat vill myndigheten öppna upp för alternativa utbildningsvägar, se tidigare artikel. Förslagen har varit ute på remiss och RI håller för närvarande på att gå igenom remissvaren.

RI har även tittat närmare på vilka som lämnar revisorsyrket, se tabell. De senaste fem åren har 1 428 revisorer lämnat yrket. Antalet som lämnar till följd av pension är fler än antalet som lämnar “i förtid”, men skillnaden mellan grupperna är inte stor.

“Andelen yngre som lämnar yrket är väldigt hög. Vi har tittat på den senaste femårsperioden och där är det många 70- och 80-talister som har lämnat yrket”, säger David Gripenhjärta till Realtid.

Kåren inte bara blir mindre utan även äldre.

“Man kan tycka att det är tråkigt att det finns revisorer som lägger ned ända upp till nio-tio år på utbildning innan de får sin efterlängtade auktorisation och sedan sticker redan efter några år i yrket”, säger David Gripenhjärta till nättidningen.

Kvalificerade revisorer som slutar

Födelseår

Antal revisorer* 

1928-1949

378

1950-1959

392

1960-1969

137

1970-1979

266

1980-1989

255

Totalt:

1428

* Antal under perioden 20121101–20171101. Källa: Realtid/Revisorsinspektionen

 

Martin Hammarström

[email protected]

En kommentar om “Antalet revisorer fortsätter att minska

Varför inte minska kraven på erfarna revisorer för att överbrygga tiden mellan avgång och utbildning av nya revisorer. Kraven i den förening jag är med i (FAR) är kvalitetskontroll vart 6:e år. Kostnad ca 25-30 tusen. Lärarledd utbildning under fem år 100 timmar. Kostnad ca 60 000 över fem år. Revisorer som arbetat ca 30 år har mycket stor erfarenhet som går förlorad samt att praktisk utbildning av nya revisorer “on the jo training” om dessa avsäger sig sin licens. Givetvis måste dessa revisorer delta i kurser om nyheter, men de har mycket utbildning i bagaget samt erfarenheter. Man inte behöver gå kurser på områden som man redan behärskar. bara för att komma upp i 20 timmar per år. Det är dessutom väldigt kostsamt för en byrå när man trappar ned t.ex avgift Revisorsnämnden 5 500, medlemsavgift revisorsförening 5 500. Till detta kommer dataprogram som behövs i verksamheten på ca 35 000 per år. Dessa kostnader finns även om Du trappar ned verksamheten. Då kanske det är enklare att säga ifrån sig licensen än att fortsätta trots att man har drivet och kompetensen kvar..Mitt förslag är att minska kraven på erfarna revisorer, för att inte stå utan revisorer under den tid det tar att utbilda nya revisorer.

Kommentarer är avstängt.