”Alternativa utbildningsvägar kommer att höja kvaliteten”

Revisorsinspektionens chef Per Johansson skriver i SvD om slopade krav.

Per Johansson

Kraven på utbildning ska inte i onödan försvåra rekrytering av duktiga revisorer. ”Det handlar inte om att sänka ribban men vi behöver alternativa utbildningsvägar”, skriver Revisorsinspektionens chef  Per Johansson i en debattartikel i SvD Näringsliv på nätet.

Artikeln publiceras bara en vecka efter Revisorsinspektionen RI arrangerade ett seminarium kring sin rapport ”Framtida utbildningskrav för kvalificerade revisorer”, se tidigare artikel.

Bakgrunden till att RI vill ändra i utbildningskraven för revisorer att antalet kvalificerade (auktoriserade och godkända) revisorer från 2005 minskat med 20 procent och att trenden är fallande.

”Sverige kommer framöver att behöva fler revisorer än vad utbildningssystemet nu klarar av att leverera. Samtidigt håller den traditionella revisorsrollen på att förändras. Utbildningen måste därför anpassas till nya krav. Revisorsinspektionen ser därför över nuvarande utbildningskrav och kommer inom kort att lämna förslag till förändrade regler”, skriver Per Johansson i SvD.

Enligt artikeln når cirka 150 av cirka 550 nyutexaminerade ekonomer som revisionsföretagen i Sverige årligen anställer inom revision en slutlig examination som revisor. Med RI:s sätt att se faller alltså nästan var fjärde bort på vägen.

”Ansvaret för attraktionen i yrket ligger i första hand på revisorerna själva. Revisorsinspektionen kan bidra genom att kraven på utbildning inte försvårar rekrytering av duktiga revisorer i onödan. Det handlar inte om att “sänka ribban” genom att göra utbildningskraven enklare. Tvärtom behöver vi en revisorskår som i framtiden kan ta sig an nya problemområden och metoder för granskning som bland annat digitaliseringen medför. Detta kan uppnås genom att bredda kompetensbasen, ställa tydligare krav på utbildningens innehåll och skapa alternativa utbildningsvägar. Därutöver behöver ett närmare samarbete utvecklas tillsammans med våra lärosäten”, skriver Johansson.

De förändringar som Revisorsinspektionen föreslår är i korthet:

  • Öppna för alternativa utbildningsvägar. I dag saknas en yrkesutbildning i revision vid våra lärosäten. Den genomförs till stora delar inom revisionsföretagen. Nuvarande utbildningskrav innebär att alla ämnesområden enligt EU:s regler ska läsas vid högskola eller universitet. Förslaget innebär en uppdelning där vissa obligatoriska ämneskrav, främst företagsekonomi, ska läsas vid högskola eller universitet. Andra obligatoriska ämnen, yrkesinriktade mot revision, kan även läsas vid revisionsföretagen. Samtliga ämnen som kan vara relevanta för revisionen kommer fortsatt att testas i ett prov.
  • En kandidatexamen blir grundkravet för att bli revisor. En företagsekonomisk inriktning väntas fortsatt vara den vanligaste utbildningsvägen, men den behöver inte vara den enda.
  • RI går från att ange utbildningskrav i termer av hur länge och hur många högskolepoäng som studenterna har inom olika ämnen till att beskriva vilken kompetens som ska ha förvärvats inom de olika områdena. Detta tror RI kommer att ge ett bättre underlag för lärosätena, studenter och revisionsföretag att anpassa sin utbildning.

Martin Hammarström

[email protected]