”Sänkta kompetenskrav gynnar inte branschen”

Forskare kritisk till RI-förslag om att bredda revisorernas bakgrund.

Jan Marton

Revisorsinspektionens planer på att bredda rekryteringsbasen för att fler ska kunna bli auktoriserad revisor får mothugg av docent Jan Marton vid Handelshögskolan i Göteborg. I en debattartikel i tidningen Balans skriver Marton att det är ”bekymmersamt att både branschen och Revisorsinspektionen (RI) arbetar för att sänka kraven på kompetens hos auktoriserade revisorer”.

Revisorsinspektionens föreslagna förändringar stöds av branschorganisationen FAR. Bakgrunden till förslagen är att antalet kvalificerade (auktoriserade och godkända) revisorer från 2005 minskat med 20 procent och att trenden är fallande.

”Det handlar inte om att sänka ribban men vi behöver alternativa utbildningsvägar”, skrev Revisorsinspektionens chef Per Johansson i en debattartikel i SvD Näringsliv i september.

Förslaget innebär en uppdelning där en hel del företagsekonomi även framöver måste läsas vid högskola eller universitet. Andra ämnen, som fördjupande kurser i redovisning och juridik, ska kunna läras ut av exempelvis revisionsbyråerna själva.

Det gillar inte akademikern Marton som anser att högskoleutbildningens styrka är ”fokus på konceptuell fördjupning”.

”En breddad kompetens kan säkert ge ökad lönsamhet för branschen (på kort sikt) eftersom det möjliggör ett ökat mervärde för revisionsklienterna genom breddad feedback i samband med revisionen. Samtidigt riskerar det minska revisionens kontrollfunktion”, skriver Jan Marton i Balans.

Han skriver att det är ”direkt förvånande” att förändringen drivs på av RI, som borde fokusera på tillsynsfunktion snarare än att ”se till branschens lönsamhet”.

Han anser att det är särskilt riskfyllt med ”sänkta krav på auktoriserade revisorer” mitt i brinnande högkonjunktur, eftersom han tror att ”en nedgång är nära förestående”. En lågkonjunktur skapar konkurser och ekonomiska problem för många företag – då ifrågasätts ofta redovisning i och revision av dessa. Marton tar Prosolvia och HQ som exempel. Tajmingen för de ändrade/sänkta kraven blir olycklig enligt Marton.

”Förtroendet för branschen kommer inte stärkas av att kraven sänks samtidigt som redovisningsproblem uppmärksammas”, skriver han.

”Revisionsbranschen måste alltid göra en avvägning mellan lönsamhet och branschens kontroll- och tillsynsfunktion. Efter en lång period av tillväxt är det lätt att fokusera mer på lönsamhet. Kostnaden för ett sådant fokus är en potentiellt kraftig motreaktion när ekonomin vänder ner, redovisningsproblem visar sig, och förluster uppkommer. Exempelvis började revision regleras på federal nivå i USA samtidigt som Big 5 blev Big 4 efter Enron och reglering av revision stärkas i Europa efter finanskrisen”, varnar Marton i Balans.

Länk till hela debattartikeln.

Martin Hammarström

[email protected]