SAAB-domen överklagas inte

Lång rättsprocess över för SAAB:s tidigare revisorer.

Åklagaren kommer inte att överklaga den friande hovrättsdomen i det omtalade SAAB-målet. Det rapporterar Ekot. Därmed är en flera år lång rättsprocess över för Saabs tidigare revisorer från EY (den ene av dem har slutat). Det var i februari som Hovrätten för Västra Sverige friade såväl SAAB:s den före detta styrelseordförande Victor Muller som de två revisorerna i SAAB-rättegången. Hovrätten gick därmed på samma linje som tingsrätten.

SAAB-målet har gällt två åtalspunkter:

  • dels mot den före detta styrelseordföranden Victor Muller för grovt svindleri bland annat genom att han till media skulle ha lämnat olika positiva uppgifter om SAAB:s ekonomiska förhållanden
  • dels mot två revisorer för grovt osant intygande genom att de angett att revisionen för 2010 avslutades den 5 april 2011 trots att den fortsatt efter detta datum.

Hovrätten underkände åklagarnas åtal på båda punkterna.

När det gäller revisorerna ansåg dock hovrätten, till skillnad från tingsrätten, att det är bevisat att revisionen för år 2010 har fortsatt ett par dagar efter den 5 april 2011. Revisorernas intygande om att revisionen avslutats den 5 april 2011 var därmed “objektivt sett oriktigt”.

Åklagarna lyckades dock inte bevisa hur den felaktiga dateringen skulle ha medfört “fara i bevishänseende”. Hovrätten anser dessutom att det inte är bevisat att den felaktiga dateringen har skett med uppsåt från revisorernas sida.

Martin Hammarström

[email protected]