Revisorsinspektionen vill se självreglering mot intressekonflikter

”Den moraliska kompassen har inte fungerat”.

Per Johansson

I början av november skrev Revisorsinspektionens (RI) chef Per Johansson en debattartikel i SvD Näringsliv om hur avhoppen från revisionsbranschen ska minska. Den innehöll en del kritik mot branschen, inte minst mot de största byråerna. Bland annat efterlyste Johansson ett ”närvarande ledarskap som skapar delaktighet, som kan förklara revisionens betydelsefulla roll i samhället”.

I helgen gjorde RI-chefen ett liknande utspel på Dagens Industris debattsida med flera bredsidor mot branschen.

Visserligen anser RI-chefen att vi ”på det stora hela” har en professionell revisorskår i Sverige. Men han anser samtidigt att ”varumärket revision sviktar i det offentliga samtalet” och påminner om revisorernas roll i det havererade brittiska byggbolaget Carillion och i Danske banks penningtvättsskandal.

Utan att ge några svenska exempel skriver Johansson att det finns fall som visar att ”den moraliska kompass som krävs av revisorer inte har fungerat och där vikten av etik, grundläggande värderingar och kravet på ett livslångt lärande i yrket har ersatts av något annat. Även om exemplen inte är många är de lika fullt allvarliga. Varje tillkommande exempel på en revisor som fallerar och inte agerar i samhällets intresse eroderar förtroendet för yrket, vilket inger oro”.

Därför efterlyser RI-chefen att branschen själv borde ”formulera förslag om hur yrkesetiken kan stärkas och hur intressekonflikter kan begränsas”.

Han anser vidare att sådan självreglering är bättre än att ”lagstiftaren i en krissituation beslutar om regler som inte löser de egentliga problemen”.

Läs hela debattartikeln här.

Martin Hammarström

[email protected]