“Ni har donerat ert livsverk till en potentiell konkurrent”

Byråledare uppmanar byråer att granska avtalen med mjukvaruleverantörerna.

Eric DeBasso

I Srf Konsulternas tidning Konsulten rasar en debatt om redovisningsbyråernas avtal med mjukvaruleverentörer.

Eric DeBasso, byråledare på EDB Redovisning, skriver att digitaliseringen kan bära med sig flera fantastiska möjligheter för redovisningskonsulter, men också bli byråns död.

I ett inlägg lyfter han fram en oro för att systemleverantörer genom avtal med revisionskonsulter kan komma åt kunduppgifter och sälja dem vidare eller marknadsföra egna finansieringstjänster till dem. Särskilt kritiskt är DeBasso mot paragraf 18.3 i Fortnox standardavtal med byråer. Paragrafen lyder enligt artikeln:

”Fortnox har vidare rätt att överföra Kunddata som inte innehåller personuppgifter till koncernbolag, leverantör eller samarbetspartner för att kunna leverera och/eller utveckla Tjänsterna eller för att sådant bolag ska kunna tillhandahålla och marknadsföra tjänster som har nära samband med Fortnox tjänster. Av personuppgiftsbiträdesavtalet i bilaga 1 framgår dock att Direktkund och Direktkund med byråavtal som är enskild firma ger i instruktion till Fortnox att överföra även Kunddata som innehåller personuppgifter till koncernbolag för detta ändamål.”

DeBasso tolkar paragrafen som att Fortnox kan marknadsföra exempelvis finansieringstjänster direkt mot byråns kunder, men också att Fortnox, i en kanske inte så avlägsen framtid, skulle kunna ta byråns kunduppgifter och lämna ut dessa till ett dotterbolag som skulle kunna vara en avancerad redovisningstjänst.

“Ni har genom en avtalssignering donerat ert livsverk till en potentiell konkurrent”, skriver han i en uppmaning till byråer att kontakta Fortnox och omförhandla paragrafen.

Anna Olandersson, affärområdesansvarig på Fortnox skriver i en replik att bolaget är förvånade och ledsna över Eric DeBassos debattinlägg. Hon understryker att Fortnox är en programvaruleverantör, inte en redovisningsbyrå, och att byråerna är viktiga för bolaget.

“Huvudregeln i vårt avtal är att Fortnox inte får använda data, om det inte framgår uttryckligen i avtalet, vilket framgår av paragrafen 18.1. Detta just för att undvika den typen av misstankar som antyds i artikeln”, skriver Olandersson.

I en annan artikel i Konsulten gör tidningen en enkät där flera stora programvaruföretag medverkar. På frågan “Kan leverantören erbjuda tjänster som konkurrerar med byrån?”, svarar Procountor, Hogia och Wolters Kluwer nej. Björn Lundén svarar att bolaget endast säljer tjänster till slutkund i samarbete med byrån. Visma svarar att tjänster kan erbjudas till kunder med egna avtal hos Visma.

Fortnox Anna Olandersson skriver i sitt svar till DeBasso att det inte är självklart vem som äger kunddata.

“Om vi skulle vilja göra det som antyds i artikeln så hade vi kunnat göra det utan att tydliggöra det i en paragraf, eftersom det i stort sett saknas lagregler om vem som äger data och information. Anledningen till att vi tydliggjort detta (i avtalet, RV:s anm.) är att vi har velat vara väldigt transparenta”, skriver Anna Olandersson.

Fortnox verkar inte främmande för att ta diskussionen om hur byråavtalet ser ut, men vill inte debattera i media.

“Vi för gärna dialogen vidare med alla de redovisningsbyråer som är våra kunder och samarbetspartners, om såväl eventuella utmaningar som möjligheter och utvecklingspotential. Det gör vi dock i direkt dialog med dem, och inte via en tredjepartskanal”, skriver Anna Olandersson i Konsulten.

Finwire

[email protected]