Revisorer fåordiga om börsens nya krav på byggbolag

Stockholmsbörsen i "individuella samtal" med revisorer och deras klienter.

Ola Salemyr

Bostadsutvecklarna har det svettigt på börsen och från investerarhåll ifrågasätts redovisningen i flera av de noterade bostadsbyggarna. Diskussionen gäller inte minst synen på bostadsrättsföreningar som bildats av byggbolagen själva – byggmästarbildade föreningar. Stockholmsbörsen kräver att byggmästarbildade föreningar med tidiga vinstuttag från byggande bolag (och motsvarande skulduppbyggnad i bostadsrättsföreningar) konsolideras i koncernredovisningen, något som många bolag låtit bli.

I en PM om redovisning av fastighetsutveckling genom bostadsrättsföreningar skriver Stockholmsbörsen att man har haft ett möte med representanter från de noterade fastighetsutvecklarna, och deras revisorer. Dessutom har det förekommit “individuella samtal med flera bolag och
deras revisorer” för att bena ut hur de olika bolagen redovisar.

Revisorerna är dock försiktiga med att ge sig in i redovisningsdebatten. När Svenska Dagbladet Näringsliv kontaktar EY med frågor om hur de ser på bostadsutvecklarnas redovisning – och börsens krav – är det locket på.

”Vår tystnadsplikt som revisorer är lagstadgad”, låter EY hälsa.

Ola Salemyr, auktoriserad revisor på PwC med bland annat krisdrabbade börsbolaget SSM i portföljen, är mer meddelsam.

”Vi har tagit del av Stockholmsbörsens PM. Nu ligger bollen hos bostadsutvecklarna”, säger SSM:s revisor Ola Salemyr till SvD, och påpekar samtidigt att Stockholmsbörsen inte är normgivningsorgan för redovisningsstandard.

”Regelverket ger utrymme för ett intervall av tolkningar”, säger Ola Salemyr till tidningen.

SvD ger flera exempel på hur olika byggbolag redovisar på helt olika sätt. Oscar Properties tillämpar så kallad “successiv vinstavräkning” med tidiga vinstuttag, något som Stockholmsbörsen ifrågasatt.

Martin Hammarström

[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *