Nya brittiska krav på att klyva revisionsjättarna

Tillsynsmyndighet vill utreda uppdelning av revision och rådgivning.

Brittiska Financial Reporting Council (FRC) vill utreda om och hur man borde tvinga de fyra stora revisionsjättarna dela upp revision och rådgivning i två separata enheter. Det rapporterar The Guardian.

Förslaget tar sikte på intressekonflikten mellan revision och rådgivning, men syftet skulle även vara att fyras storas dominans på marknaden ska minska. Den kritik som framförts går ut på att de stora revisionsjättarna kan vara partiska då de förutom revision även kan ha lönsamma konsultarvoden inom till exempel skatterådgivning.

FRC, som motsvarar svenska Revisorsinspektionen men har en bredare roll, ska träffa brittiska konkurrens- och marknadsmyndigheten för att avgöra hur de ska gå vidare. Utspelet kommer efter två redovisningsskandaler. Dels kollapsen av det brittiska bygg och servicebolaget Carillion där KPMG var revisor, dels möbelhandlaren Steinhoff som reviderades av Deloitte i Sydafrika.

Önskemål om att revisionsjättarna ska tvingas dela upp sina verksamheter är dock inget nytt i Storbritannien. Kravet hörts mindre ofta sedan de nya tuffare regler om byrårotation. Åtgärden uppges dock inte har resulterat i en ökad konkurrens, vilket gör att de måste se över marknaden för revision igen, enligt Stephen Haddrill chef för FRC.

Fotnot: Bygg- och tjänstebolaget Carillion gick i konkurs vilket påverkade 20 000 anställda i Storbritannien och den brittiska staten vilken man utfört många infrastrukturprojekt åt. Utredningen gällde eventuella brott i revisionsarbetet mellan åren 2014-2017.

Den tyska möbeljätten Steinhoff rasade på börsen i augusti ifjol då det rapporterades om tvivelaktiga metoder där intäkter hade blåsts upp inom koncernens dotterbolag via interna transaktioner. Steinhoff ska för detta ha varit under granskning i Tyskland sedan 2015. Steinhoff är Europas näst största möbelkedja efter Ikea. I februari dömdes bolaget av en domstol i Nederländerna att göra ändringar i sin årsrapport över 2016. Steinhoff är noterade i både Johannesburg och Frankfurt.

Finwire

[email protected]