Revisiorsinspektionen om nya generalsekreteraren:

”Positivt med en statstjänsteman…”

Magnus Larsson

FAR fick in en stor mängd förslag från medlemmar på vem som skulle bli ny generalsekreterare. Från en bruttolista vaskade man fram trettio personer som rekryteringskommittén i FAR:s styrelse arbetade skarpt med. Det skriver nättidningen Realtid. Processen sköttes av rekryteringsföretaget Novare.

”Det har varit en lång process som pågått i ett år där vi började med att göra en kravspec som vi har utvärderat och uppdaterat under arbetets gång”, säger FAR:s ordförande Magnus Larsson till Realtid.

Att Karin Apelman, en kvinna utan revisionsbakgrund, fick jobbet beskrivs som ett ”oväntat val”, men faktum är att Larsson redan i juni sa att den nya generalsekreteraren inte måste vara revisor, se tidigare artikel.

Enligt Magnus Larsson blev rekryteringskommittén, allt eftersom arbetet fortgick och man blev ”klar över de strategiska utmaningarna branschen står inför”, allt mer övertygad om nyttan av att välja någon utifrån.

Per Johansson

”Nu får vi en extern person men med stor erfarenhet som kan ge lite nytt blod i kombination med erfarenhet av att leda organisationer i förändringsprocesser”, säger han till Realtid.

Karin Apelmans karriär omfattar jobb i både privat och offentlig sektor. Senaste heltidsjobbet var som generaldirektören för Exportkreditnämnden (EKN).

”Det är positivt med en statstjänsteman med erfarenhet att driva utvecklingsfrågor och främja samarbetet mellan myndigheter och näringsliv, nationellt och internationellt, det är inte så länge sedan hon var generaldirektör”, säger Per Johansson, chef för Revisorsinspektionen till Realtid.

 

 

 

Martin Hammarström

[email protected]