Deloitte skruvar upp krav på Allra

Kravet nu 1,2 Mkr inklusive moms.

Deloitte lägger moms på kravet mot den tidigare revisionsklienten Allra inför domstolsförhandlingarna som är inplanerade mot slutet av året. Enligt nättidningen Realtid kräver Deloitte nu Allra på 1 223 625 kronor (inklusive moms) i stället för tidigare yrkade 978 900 kronor.

Utöver justeringen av fordran svarar revisionsbolaget på en del av de frågor som Allra ställt. Bland annat gör Deloitte gällande att bolaget först den 30 eller 31 januari 2017 fick kännedom om att ”betydande vinster genererats i Allra Dubai (…) från (…) derivataffärer som genomförts med Allras fonder (…).

Revisionsvärlden har tidigare rapporterat om hur Deloitte stämt det skandalomsusade sparbolaget Allra. Detta eftersom Allra vägrar att betala fakturor på knappt 1 miljon kronor för utökad revision. Fordran rör den utökade granskningen som Deloitte gjorde under perioden 31 januari 2017 till den 24 februari 2017, fram till att Deloitte lämnar uppdraget som revisor och anmälde sparbolaget till Ekobrottsmyndigheten. Deloitte skickade därefter en faktura till Allra på 978 900 kronor exklusive moms. Deloittes stämning resulterade i en genstämning.

Deloitte åberopar nu vittnesförhör med Karin Moberg, tidigare ordförande i Allras revisionsutskott och dåvarande styrelseledamot i Allra. Deloitte skriver i domstolsinlagorna, som Realtid läst, att den utökade granskningen som Allra vägrat betala var motiverad och förankrad hos henne.

För drygt en månad sedan hölls resultatlösa förhandlingar om en förlikning i Stockholms tingrätt. Då konstaterades det att parterna inte var redo för att träffa en överenskommelse. Huvudförhandling i målet har satts ut till tre dagar, den 28 november, den 5 december samt den 12 december 2018.

Martin Hammarström

[email protected]