”Sämre ekonomikunskaper ger sämre revisionskvalitet”

Professor varnar för RI-förslag om att andra än ekonomer ska kunna bli revisor.

Sven-Olof Yrjö Collin, professor i företagsekonomi vid Högskolan Kristianstad.

I måndags skrev Revisorsinspektionens (RI) chef Per Johansson en debattartikel i SvD Näringsliv där han föreslog uppmjukade utbildningskrav för auktoriserade revisorer. Bland annat ska även icke-ekonomer kunna blir revisorer, så länge de läst vissa kurser i företagsekonomi, se tidigare artikel. På onsdagen fick Johansson mothugg av två akademiker från Högskolan Kristianstad.

”Vi kan välkomna förslaget då det innebär att vi lättare kan anpassa vår utbildning till verksamhetens framtida förutsättningar. Samtidigt tror vi att förändringen riskerar att innebära en försämring av revisorns ekonomikunskaper och därmed en försämring av revisionskvaliteten. Idag ser vi sviktande revisionskvaliteten, till exempel visar våra undersökningar att revisorn har svårt att leva upp till kravet att ge en så kallad fortlevnadsvarning, det vill säga att varna intressenter att bolaget riskerar att inte klara ett verksamhetsår”, skriver professor Sven-Olof Yrjö Collin och docenten Timurs Umans i sin replik.

Akademikerna anser att RI-förslaget innebär att byråerna får ta ett tyngre ansvar för revisorns utbildning, en farhåga som även Oscar Westerlund, auktoriserad revisor på Finnhammars, nyligen framförde vid ett RI-seminarium om förslagen.

”Eftersom det är ett fåtal byråer som kommer att orka med att ge dessa utbildningar, och att dessa utbildningar kommer att vara byråinterna, kommer också den för marknadsekonomin osunda koncentrationstendensen till ett fåtal byråer i Sverige att öka. Det innebär en avprofessionalisering av revisorn, som ersätts med en byråisering av revisorn. Revisorsinspektionens framtida revisor riskerar att vara en byrårevisor, och inte en professionell revisor”, skriver Yrjö Collin och Umans i SvD.

Samtidigt välkomna akademikerna att ämneskraven för revisorer lättas upp.

”Det innebär att de enskilda högskolorna kan utforma sin revisionsutbildning utifrån hur de kompetensmässigt vill positionera sina studenter, baserat på den forskning i revision och redovisning som lärosätet har”, skriver akademikerna som tycks gilla friare utbildningskrav, i alla fall så länge utbildningen sker på högskolan.

”Vi ser risken med byråisering av revisorn, men vi ser också möjligheten i förslaget från Revisorsinspektionen att utforma en utbildning som ger förutsättningar för en revisor som under stark integritet och med kritisk bedömning, baserad i gedigna ekonomikunskaper, utför en värdefull revision med hög revisionskvalité.”

 

Martin Hammarström

[email protected]