”Viktigt att markera att klausulen spelar roll”

Även mindre byråer behöver kundskyddsklausuler i anställningsavtalen, enligt rådgivaren Helena Adrian.

Fr. vänster: Dan Brännström, Mats Olsson, Helena Adrian och Martin Hammarström vid Avspark 2021.

I november skrev tidigare FAR-höjdarna Dan Brännström och Urban Engerstedt i Dagens Industri att klausuler som låser medarbetare och kunder till byrån är oförenligt med god revisorssed. I artikeln var storbyråerna i skottlinjen, men vid Revisionsvärldens webbsända seminarium Avspark 2021, som gick av stapeln under tisdagen, diskuterades frågan utifrån mindre byråers perspektiv. Debatten handlade om kundskyddsklausuler i anställningsavtal för vanliga anställda. Delägaravtal avhandlades i en separat diskussion.
Rådgivaren och tidigare revisorn Helena Adrian drev under 20 år revisionsbyrån Adrian & Partners tillsammans med Mats Olsson. De använde regelmässigt kundskyddsklausuler i sina anställningsavtal.

”Vi har redan innan anställning varit noga med att förklara att allt är byråns kunder, och inte någon enskild medarbetares kunder. Det är viktigt för de kvarvarande medarbetarna att veta att jobben finns kvar, även om någon slutar”, säger Helena Adrian.

Vad kunde ske, om någon ändå slutade och tog med kunder?

”Skadestånd, motsvarande ett årsarvode (från den kund som följer med, RV:s anmärkning). Vi har varit i den situationen två gånger där anställda har tagit med sig kunder, vilket senare uppdagades. Då använde vi oss utav den här klausulen. Det var viktigt för oss att markera att den här klausulen spelar roll.”, säger Helena Adrian.

Dan Brännström, tidigare generalsekreterare i branschorganisationen FAR, deltog också i seminariet. Han anser klausulerna låser in medarbetarna hos byrån på ett orimligt sätt.

”Vi menar att det har gått för långt, och att byråerna nu driver spelreglerna för branschen genom rättspraxis i domstol. Jag tycker det är olyckligt när en profession som vår ska behöva gå den vägen, eftersom man förfogar över att utveckla god revisorssed”, säger Dan Brännström.

Brännström anser att klausulerna strider mot god revisorssed och kundens rätt att fritt få välja revisor. Han jämför med advokatbranschen och säger att den här typen av kundskyddsklausuler på en advokatbyrå skulle strida mot god advokatsed. Helena Adrian menar dock att jämförelsen haltar.

”Det Dan Brännström missar är att en revisor har ett oberoende, som en advokat inte har. Bortsätt från att vi ska följa revisorslagen, måste man också ta revisorsrotationen i hänsyn. Vilket oberoende kan en revisor upprätthålla om man drar med sig kunder till en ny byrå?”, säger Helena Adrian.

Bob Lee

Bob Lee, vd för Front Advokater, har företrätt en stämd revisor i ett aktuellt rättsfall. Det gäller en tvist där en icke-delägare vid PwC lämnade Jönköpingskonstoret för att ansluta till en konkurrent. Flera klienter följde med och PwC yrkade skadestånd på drygt 800 000 kronor. Tingsrätten ansåg att kraven delvis var oskäliga och jämkade till drygt 200 000 kronor. Dock måste parterna stå för sina egna rättegångskostnader, som för varje part uppgår till över 1 Mkr.

”Jag är högst tveksam till om kundskyddsklausuler för icke-delägare håller rent juridiskt. Jag misstänker att vi den närmaste tiden kommer få en domstolsprövning som förändrar praxis”, säger Bob Lee.

Transparens: Dan Brännström är Revisionsvärldens styrelseordförande. Han har även skrivit en krönika om klausulerna.

Måns Edén

[email protected]