”Jag hoppas att jag lever som jag lär”

PwC:s Helena Kaiser de Carolis sätter ”Årets kvinnliga avtryck”.

Helena Kaiser de Carolis med diplom.

Efter en läsarenkät där bland annat EY:s vd Anna Svanberg och Freedom Groups vd Emma Strömfelt fick många röster, står PwC-revisorn Helena Kaiser de Carolis som segrare. Hon får utmärkelsen Årets kvinnliga avtryck 2024. Revisionsvärlden träffar PwC-delägaren som, tillsammans med Pontus Tonning, basar för byråns revisionsverksamhet.

Du sitter sedan flera år i PwC:s koncernledning och i branschorganisationen FAR:s styrelse. Hur tycker du att det går generellt med jämställdheten i revisions- och redovisningsbranschen?

”Det går åt rätt håll men jag är en otålig person, så visst skulle det kunna gå snabbare. Man får aldrig slappna av. En positiv sak är att det finns en bra dialog kring dessa frågor inom FAR, men även bredare inom konsultbranschen. Det gäller inte bara jämställdhet, utan frågor om mångfald i stort”, säger Helena Kaiser de Carolis.

Vilken är nästa stora mångfaldsfråga, efter manligt-kvinnligt?

”Mångfald är ett vitt begrepp. Vi pratar mycket om funktionell mångfald eftersom begreppet innehåller så många olika dimensioner. Vi behöver en bred mångfald av personligheter, bakgrund, kompetens och perspektiv. Det gör oss både mer innovativa och bättre att lösa våra kunders utmaningar.”

Behövs det mål och mätbara nyckeltal för dessa mångfaldsaspekter, ungefär som ni mäter andelen kvinnor på olika nivåer?

”En del mäter vi redan. Vi kommer inte att kunna lösa de stora samhällsfrågorna som hållbarhet, ekonomi, utanförskap och välfärd om alla har liknande bakgrund.”

Hur kan du själv agera för att vara en bra förebild för kvinnor på PwC?

”Jag hoppas att jag lever som jag lär. Det handlar bland annat om att vara intresserad av alla medarbetare och ha inkludering och mångfald för ögonen när team ska bemannas och chefstjänster tillsättas. Men det är viktigt att förstå att jämställdhet och mångfald aldrig kan vara en ’one woman show’. Vi kommer längst om vi jobbar i grupp”, säger Helena Kaiser de Carolis.

Fotnot: Utmärkelsen Årets kvinnliga avtryck delas ut av Revisionsvärlden för sjätte året i följd. Varje år ställs ett antal aktuella kvinnor inom redovisning, revision eller rådgivning mot varandra i en läsarenkät. Flest röster vinner. I årets enkät deltog 468 personer. Läs om tidigare pristagare:

2019 Anna Stenberg

2020 Anna Johnson

2021 Frida Haglund

2022 Helen Salmonsson

2023 Malin Bergman

Redaktionen

[email protected]