Anna Johnson satte ”Årets kvinnliga avtryck”

”I branschen måste vi eftersträva balans mellan könen i hela talangpoolen. Det går inte att bara titta på andelen delägare.”

Anna Johnson med diplom

Grant Thorntons vd Anna Johnson satte ”Årets kvinnliga avtryck” 2020. Priset bygger på en läsaromröstning. Revisionsvärldens läsare röstade under februari fram Johnson i kamp med nio andra branschprofiler.

Du är inne på fjärde året som vd för Grant Thornton. Vad är det viktigaste du åstadkommit hittills?

”Det är så mycket som hänt under de här åren. Det jag är mest stolt över är att vi tillsammans lyckats göra kunderna ännu mer nöjda – det ser vi i kundundersökningar – skapat ett stort engagemang bland medarbetarna och stärkt vårt varumärke.”

Har du någon särskild händelse eller åtgärd som du vill lyfta fram?

Nej, snarare att styrelse, ledning, partner och medarbetare har samma vision och arbetar mot samma mål. När vi tillsammans bestämmer oss för något på Grant Thornton – då händer det.”

I fjol fick Grant Thornton Sweden utmärkelsen ”Firm of the year” av det internationella byrånätverket med över 135 medlemsföretag. Ni fick priset med motiveringen att ni har integrerat hållbarhet i er affärsplan och kopplat målen till FN:s globala hållbarhetsmål. Har ni inspirerat andra byråer inom eller utom Grant Thornton?

”Vi var nog ganska tidiga där. Jag har fått möjlighet att prata mycket om detta internationellt. Inte bara inom nätverket, även kunder är intresserade av hur vi gjort. Det som rönt störst intresse är hur vi kopplat hållbarhetsmål till affärsmål.”

Tog du emot priset av din företrädare Peter Bodin, som numera är vd för Grant Thornton International?

”Nej, det var det faktiskt inte. Men jag sitter i nätverkets internationella styrelse, så vi ses regelbundet.”

Vilken status har den svenska byrån i Grant Thornton-nätverket?

”Vi ligger helt klart i framkant. 2017, året efter att jag blev vd, fick vi utmärkelsen Sveriges bästa arbetsgivare. Det var riktigt stort och inspirerade många inom nätverket.”

I sommar blir Sofia Götmar-Blomstedt vd för PwC. Då har fem av de sju största revisionsbyråerna kvinnliga vd:ar. Bland de anställda är kvinnorna i majoritet. Är branschen kvinnodominerad?

RV:s chefredaktör med Anna Johnson. Foto: D Brännström.

”Både ja och nej. Om vi tittar på delägarnivå dominerar fortfarande männen. På Grant Thornton är vi nu branschbäst med 34 procent kvinnliga delägare, men vi har mer jobb att göra. I branschen måste vi eftersträva balans mellan könen i hela talangpoolen. Det går inte att bara titta på andelen delägare. Men det är riktigt att vi har en kvinnodominans i vissa segment, och där gäller det att matcha fram männen. Dessutom måste arbetet breddas och inte bara handla om jämställdhet mellan kön utan om mångfald i bredare bemärkelse. Vi ska som bransch spegla hela näringslivet och samhället i stort.”

Hur arbetar ni med mångfald?

”Vi mäter och jobbar mot en rad parametrar, bland annat har vi mål för andelen medarbetare med utländsk bakgrund. Jag tror att en person utifrån kan ha lättare att komma in i revisions- och redovisningsbranschen än i många andra branscher. Mycket handlar om siffror. Exempelvis har vi på kontoret i Visby en medarbetare från Syrien som knappt kunde någon svenska när han kom in.”

Fotnot: Årets kvinnliga avtryck bygger på en läsaromröstning som Revisionsvärlden genomförde under ett par veckor i februari. Över 1000 personer röstade på tio kandidater, Anna Johnson tog hem flest röster. Motivering: ”I fjol ökade koncernen omsättningen med 5 procent, samtidigt som stora konkurrenter backade eller hade nolltillväxt. Svenska byrån blev dessutom ”Firm of the year” inom det internationella nätverket”. Läs även om fjolårspristagaren, Mazarsrevisorn Anna Stenberg.

Martin Hammarström

[email protected]