”Viktigt att arbeta mot ålderismen i branschen”

Atraktas vd Helen Salmonsson gjorde ”Årets kvinnliga avtryck 2022”.

Vinnare med blommor och diplom.

Helen Salmonsson, vd och medgrundare till den uppmärksammade kombibyrån Atrakta, tilldelas utmärkelsen ”Årets kvinnliga avtryck 2022”. Med över 100 röster vann hon Revisionsvärldens läsaromröstning i hård konkurrens med bland andra KPMG:s Tina Zetterlund och Srf konsulternas Lali Fjellström. Revisionsvärlden ställde några frågor.

Hur känns det att sätta Årets kvinnliga avtryck?

”Jag är glad och hedrad. Jag ser priset som ett kvitto på att Atrakta inspirerar och är på rätt väg”, säger Helen Salmonsson.

Ni startade verksamheten för mindre än ett år sedan. Hur har det gått för Atrakta, hittills?

”Över förväntan, skulle jag vilja säga. Vi är nu 14 personer, inklusive grundarna. Och vi har kunder från hela Sverige, inte bara från Jämtland.”

Ert kontor ligger i Östersund. Funderar ni på att etablera er i fler städer?

”Atrakta har sitt säte i Stockholm och vi hoppas kunna etablera oss där under året. Vi vill finnas på fler orter och söker aktivt efter personer som vill leva våra värderingar; att vara banbrytande, passionerade och samskapande.”

”Banbrytande, passionerade och samskapande”. Finns det risk att ni retar upp branschkollegorna med er höga svansföring?

”Det hoppas jag inte. Visst vill vi utmana, men mest inspirera.”

Du har sagt att Atrakta ska vara ”syftesdrivet”, inte ta betalt per timme, inte mäta debiteringsgrad, slopa kundskyddsklausuler och bonus för de anställda samt att ”lönsamhet inte är ett mål i sig”. Vad av detta är mest kontroversiellt i branschen tror du?

”Det jag har fått mest reaktioner på är att vi inte har några inlåsningsklausuler (ofta kallade kundskyddsklausuler, RV:s anmärkning). Vi vill inte låsa in vare sig kunder eller medarbetare. Det ska vara lätt att lämna för då får vi ständigt vara på tå för att vara relevanta. Engagerade medarbetare ger den bästa kundupplevelsen.”

Och vilken av dina käpphästar är minst kontroversiell?

”Svår fråga. Kanske att inte mäta debiteringsgrad.”

Sista frågan: Hur jämställda är ni på Atrakta?

”Vi ligger inom 40-60 procent för kvinnor/män – både bland medarbetare och grundare (=delägare, RV:s anmärkning). Vi är därmed jämställda, men det finns alltid mer att göra. Jämställdhet handlar inte bara om kön. Lika viktigt är att arbeta mot ålderismen i branschen. Jag tänker på att revisorer på många håll anses vara förbrukade när de passerat 60 år. Och på att unga medarbetare delas in i fack baserat på anställningsår, snarare än kompetens. Det behöver vi arbeta mer med.”

Transparens: Revisionsvärldens ordförande Dan Brännström är även en av Atraktas grundare.
Utmärkelsen Årets kvinnliga avtryck 2022 bygger på en läsarenkät. Priset delas ut årligen, läs mer om tidigare pristagare:

Martin Hammarström

[email protected]