Hur oberoende är Revisionsvärlden?

Efter att Revisionsvärlden införde en prenumererad premiumtjänst har jag fått frågan hur oberoende tidningen egentligen är. Eftersom Revisionsvärlden är en branschtidning betalas abonnemanget genom byrån, inte privat. Blir Revisionsvärlden då beroende av byråerna, särskilt de större som tecknat grupprenumerationer? Svaret är ja. Som gratistidning var Revisionsvärlden helt beroende av annonsörer, ofta bolag som vill sälja något till byråerna (exempelvis bokföringsprogram). Med Revisionsvärlden Premium gör vi oss dessutom beroende av byråerna. Det är mer känsligt eftersom vi skriver mycket mer om byråer än om leverantörer.

Att vara beroende av annonsörer och prenumeranter är inget nytt för media, särskilt inte för smala branschtidningar. Undertecknad har nu två roller som det gäller att hålla isär. Ena dagen journalist som ställer kritiska frågor, andra dagen säljare av prenumerationer.

Känns det schizofrent? En gnutta, men mest krävande och kul. Den dagen läsarna märker att Revisionsvärlden gynnar vissa annonsörer eller prenumeranter är det ute med nättidningen. Jag kommer att göra allt för att behandla alla byråer och dess anställda på samma sätt, oavsett om ni prenumererar eller inte.

Martin Hammarström

Skribenten är Revisionsvärldens chefredaktör och grundare

Martin Hammarström

[email protected]