Kommun söker oberoende granskare

Egna bolaget polisanmält.

Ronneby kommun polisanmäler det kommunala bolaget Ronneby Miljö och Teknik, uppger kommunen i ett pressmeddelande. Polisanmälan gäller trolöshet mot huvudman, brott mot vattentjänstlagen samt brott mot kommunallagen.

“Vi ser mycket allvarligt på de uppgifter som framkommit. Det blir nu polisens sak att utreda vad som har hänt och vi kommer även att tillsätta en internutredning. Denna kommer att utföras av en extern revisionsbyrå”, skriver Roger Fredriksson
kommunstyrelsens ordförande.

Intern information visar att taxeföreskrifterna gällande anslutning till det kommunala va-nätet inte följts av det kommunala bolaget sedan en tid tillbaka.

 

Martin Hammarström

[email protected]