Oberoende granskare sökes i Ljusdal

 

Ljusdals-Posten den 1 september 2017

Kommunägda Ljusdal Energi söker en oberoende granskare som ska gå igenom oklarheter och kostnader i förvärvet av det så kallade Östernäshuset.

”Jag hoppas hitta någon som tar på sig detta, och har varit i kontakt med SKL (Sveriges kommuner och landsting) samt PwC, men ännu inte fått svar. Granskningen ska presenteras för politikerna, det är upp till dem att besluta vad vi gör av den”, säger Lena Bergsten, tillförordnad vd på Ljusdal Energis och tidigare energibolagets operativa chef och ekonomichef, till Ljusdals-Posten.

Granskningen har tvingats fram av politiker i kommunen och rapporten ska presenteras för kommunfullmäktige när den är klar. Inga tidsramar framkommer av artikeln förutom att den knappast kan var klar i september.

Bakgrunden är denna: Näringslivschefen i Ljusdal fick förra året en förfrågan från en företagare i Sandviken: Fanns intresse i Ljusdal att förvärva en tiorumsbyggnad som just då fanns i Umeå? Det slutade med att energibolaget köpte byggnaden för 1,7 Mkr och ett modulhus för 6,6 miljoner.
”Vi hade tidigare skissat på våra lokalbehov på Östernäs, men inget beslut var taget i styrelsen”, säger Lena Bergsten till tidningen.
Den 24 oktober sa energibolagets styrelse ja köpet, och 16 november undertecknades kontraktet. Men här går uppgifterna nu isär om vad som egentligen sades och vilka siffror som har redovisats.

Hittills ska modulhuset ha kostat 10,2 Mkr inklusive olika anpassningar och slutnotan för projektet ser ut att överskrida 25 Mkr, vilket har fått politikerna i Ljusdal att dra öronen åt sig.

Martin Hammarström

[email protected]