”Jag är feminist”

Deloittes skattechef Frida Haglund om manskvotering, ledarskap och om hur hennes affärsområde ska nå omsättningsmålet 500 Mkr.

Frida Haglund

Deloittes skattechef Frida Haglund får utmärkelsen ”Årets kvinnliga avtryck” 2021, framröstad av Revisionsvärldens läsare i konkurrens med nio andra branschprofiler. Frida Haglund är skattejuristen som började på Arthur Andersen år 1996, följde med när Andersen gick upp i Deloitte 2002 och blev partner år 2008. Hon blev skattechef 2016 när Magnus Larsson blev ordförande i branschorganisationen FAR, och hon sitter i Deloittes koncernledning. Revisionsvärlden ställde några frågor.

Sedan du tog över har skatteavdelningen ökat antalet anställda från 220 till 250 personer. Vad har ni gjort för att växa?

”De första åren arbetade jag mycket med att lägga en grund för tillväxt. Vi strukturerade om skatteavdelningen, utnämnde flera nya gruppchefer och tog några tuffa beslut. Vi har vuxit omsättningsmässigt, men framför allt är vi mer lönsamma nu”, säger Frida Haglund.

Har ni höjt era timarvoden, eller handlar det om annorlunda prissättning?

”Vi försöker att hitta nya sätt att ta betalt, men det handlar också om att vi digitaliserat samt föryngrat vår medarbetargrupp.”

Har du något tillväxtmål?

”Absolut. Vi är långt ifrån störst i Sverige och vill växa vidare. Om vi nu omsätter nästan 400 Mkr på årsbasis, borde det vara möjligt att nå 500 Mkr på två-tre års sikt.”

Hur är könsfördelningen på skatteavdelningen?

”I partnergruppen är vi fem kvinnor och tio män. Tittar man på hela affärsområdet är det en ganska jämn fördelning.”

Är det snart dags att kvotera in männen?

”Jag förstår frågan, men där är vi inte. Jag är feminist och tycker att det är jätteviktigt att kvinnor får synas och ta plats. Samtidigt finns andra frågor kring mångfald som vi måste arbeta med minst lika mycket. Vi har ett ökande antal medarbetare som är födda i andra länder och som inte alltid talar flytande svenska. Där måste vi fundera på vilket språk vi talar i jobbet för att alla ska känna sig inkluderade.”

Du vann läsaromröstningen om Årets kvinnliga avtryck 2021, men handen på hjärtat: Har du gjort något kvinnligt avtryck på skatteavdelningen?

”Det hoppas jag att jag har. Revisionsbranschen är lite traditionell och jag försöker få andra kvinnor i firman att synas. Jag tror på ett modernt ledarskap, fokus på människan och att få folk att växa. Jag har också jobbat mycket med det digitala. Både med vårt erbjudande till kunder och att digitalisera våra interna processer.”

Hur stor andel av skattekunderna möter Deloitte genom digitala verktyg?

”Kanske hälften. Jag tror inte att våra kunder är nöjda om vi bara hänvisar dem till en digital plattform, den måste vara en kombination mellan det mänskliga och det digitala.”

Vad har varit svårast under dina fem år som skattechef?

”Jag kommer från avdelningen för internationell personbeskattning. Vi delade många klienter med revision och vi på skatt var tvungna att kliva av ganska många uppdrag när de nya EU-reglerna om revisorns oberoende infördes. Just inom internationell personbeskattning har vi behövt transformera om verksamheten ordentligt.”

Revisionsbranschen har hög personalomsättning. Är det samma inom skatt?

”Ja, vi har en personalomsättning på 15-20 procent. Men det är en väldig skillnad om man varje år får behålla de bästa eller om de bästa slutar. Ett sätt att behålla personal är att arbeta med rotation inom skatteavdelningen och mellan affärsområden och även länder.”

Vilka områden inom skatt och juridik tror du kommer att växa framåt?

”Jag tror mycket på att hjälpa kunden organisera sitt eget skattearbete, arbeta med nya digitala verktyg och säkerställa governance inom skatteområdet. Då är det perfekt att kunna arbeta tillsammans med konsultdelen och dra nytta av deras expertis inom organisation.”

Något ytterligare du vill tillägga?

”Det finns ingen One woman show. Möjligheten att göra avtryck är helt avhängigt mitt team. Som väl är har jag fantastiska medarbetare och team omkring mig”, säger Frida Haglund.

Årets kvinnliga avtryck delas ut för tredje året i följd. Pristagaren röstas fram av läsarna. Kandidaterna väljs ut av RV och ska vara kvinnor som satt gjort avtryck i branschen. Läs om tidigare pristagare:
Anna Johnson satte ”Årets kvinnliga avtryck”
“Ett otroligt intressant uppdrag värt uppoffringarna”

Martin Hammarström

[email protected]