Deloitte och Allra fortsätter tvista i domstol

Tingsrättsdom överklagas – av båda parter.

Både Deloitte och sparbolaget Allra överklagar domen i Stockholms tingsrätt från december, som Revisionsvärlden skrivit om tidigare. Tvisten gäller den obetalda fakturan från Deloitte till Allra för den utökade granskning som Deloitte gjorde kort innan Deloitte lämnade uppdraget som revisor och anmälde sparbolaget till Ekobrottsmyndigheten.

Nättidningen Realtid skriver att båda parter överklagat domen till Svea hovrätt. Stockholms tingsrätt gick till stora delar på revisionsbyråns linje och sa att Allra ska betala 689 000 kronor plus ränta till Deloitte. Det var mindre än Deloitte krävt.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se