Allra stämmer Deloitte

Bråkar om arvodet för extrarevision.

Allra har lämnat in en så kallad genstämning mot Deloitte till Stockholms tingsrätt , skriver nättidningen Realtid. Samtidigt flaggar Allra för att ytterligare en stämning kan komma.

I december 2017 blev det känt att Deloitte vänt sig till domstol för att kräva ersättning om 978.900 kronor för extra revision i Allra som genomfördes i början av 2017, se tidigare artikel.

Allra bestrider nu Deloittes talan och yrkar i genstämningen i stället på att Deloitte ska betala 210.375 kronor plus dröjsmålsränta och rättegångskostnader.

Enligt Realtid, som läst genstämningen, bestrider Allra att man löpande har informerats om tillkommande granskningsåtgärder samt inriktningen på dessa. Allra ska heller inte ha accepterat utökade granskningsåtgärder.

Allra anser att extrajobbet faller utanför ramen för själva revisionsuppdraget. Dessutom skriver Allra att de ”överhuvudtaget inte haft någon nytta” av extrarevisionen.

Allra avslutar genstämningen med att flaggar för att det senare kan bli fråga om ytterligare en stämning mot revisionsbolaget. Sådana hot har framförts förr, se tidigare artikel.

Av genstämningen framgår det även att Mazars, som tillträdde efter Deloitte, har gjort om hela revisionsarbetet för 2016 från grunden.

 

 

Martin Hammarström

[email protected]