Deloitte vinner tvist mot Allra

Får betalt för extragranskning – men inte fullt ut.

Deloitte i Stockholm

Allra tvingas betala revisionsarvodet för den utökade granskning som Deloitte genomförde i början av 2017. Det framgår av en dom i Stockholms tingsrätt som kom före jul, och som nättidningen Realtid läst.

Deloittes krav på Allra rör den utökade granskning som Deloitte gjorde under perioden 31 januari 2017 till den 24 februari 2017, kort innan Deloitte lämnade uppdraget som revisor och anmälde sparbolaget till Ekobrottsmyndigheten. Deloitte skickade därefter en faktura för utökad granskning till Allra. Eftersom fakturan aldrig betalades stämde Deloitte sin tidigare klient, vilket resulterade i en genstämning. Denna genstämning har ogillats av domstolen.

Stockholms tingsrätt går till stora delar på revisionsbyråns linje och beslutar att Allra ska betala 689 000 kronor plus ränta till Deloitte. Deloitte hade yrkat på 1 223 625 kronor plus ränta för extrarevisionen. Dessutom ska Allra ersätta revisionsbyrån för rättegångskostnaderna som uppgår till 836 209 kronor (varav 822 845 kronor är advokatkostnader).

Domstolen anser att det är styrkt att Deloittes båda ordinarie Allrarevisorer, med Jan Palmqvist i spetsen, lade ned 122 respektive 90 timmar för extragranskningen. Deloitte kopplade dock in även fyra specialister som tillsammans rapporterat 161 timmar. Det är dessa specialisttimmar som domstolen prutat ned.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se